Vardarbības novēršana izglītības vidē

Vardarbība skolā ietekmē ne tikai skolēnus, bet arī izglītības iestādes personālu, tādēļ ir svarīgi, lai ikviens prastu atpazīt vardarbības pazīmes, savlaicīgi reaģētu, atbilstoši risinātu radušos situāciju, bet, galvenokārt, darītu visu iespējamos, lai vardarbība jau sākotnēji nerastu vietu izglītības vidē.

Programmas mērķis: pilnveidot izglītības iestādes personāla prasmes atpazīt, risināt un novērst iespējamu vardarbību, tādējādi veidojot izglītības iestādē drošu vidi, kur var veiksmīgi notikt izglītošanās un socializēšanās procesi.

Programmā interaktīvā sadarbībā iztirzāsim sekojošas tēmas:

1.Vardarbības veidi  – svarīgākais, kas mums par tiem jāzina:

–  emocionālā vardarbība, fiziskā vardarbība, seksuālā izmantošana, novārtā pamešana, mobings jeb ņirgāšanās skolēnu starpā;

–  kibervardarbība – kibermobings,  sekstings, viltus draugi;

–  kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība vienaudžu vidū  .

2. Praktisks vardarbības novēršanas plāns skolas vidē – kas, kam, kad ir jāzina un jādara, lai atpazītu, risinātu un novērstu vardarbību mūsu izglītības iestādē?

Izmantojot pierādījumos balstītas pieejas, kas apkopotas no dažādu valstu labās prakses piemēriem, analizēsim, kuras no tām ir pilnveidojamas Jūsu darbā, lai efektīvi darbotos vardarbības prevencijā.

Mācībās aicinām pieteikties izglītības iestādes pēc iespējas plašākā dalībnieku sastāvā, lai mācības kalpotu kā kopīga pieredzes platforma tālākam kopīgas darbam vardarbības mazināšanai.

Pasniedz: “Centrs Dardedze” Preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzevska.

Norise: 4 stundas – plkst. 13.00 – 17.00, tiešsaistē Zoom

Cena: 300 eur kolektīvam*

*Cena attiecināma, ja grupā ir līdz 20 cilvēkiem. Lielākam kolektīvam piemērojama cena pēc fiksēta cenrāža, par kuru lūgums sazināties privāti.

Piedāvājam vadīt mācības jūsu izglītības iestādes kolektīvam.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320

 

Cena:
300 eur kolektīvam (līdz 20 personām).
Pieteikties