Mācības par bērnu tiesībām

Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus uz vienas dienas mācību programmu “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē”.

Apmācību laikā dalībnieki iegūs zināšanas par:

  • bērnu tiesību pamatprincipiem;
  • vardarbības pret bērnu veidiem un formām;
  • izplatītākajiem mītiem un riska faktoriem;
  • vardarbības seku pazīmēm un seku grupām.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vardarbības prevences pasākumiem izglītības iestādē, rīcībai vardarbības atklāšanas situācijās un sadarbībai vardarbības radīto seku mazināšanai.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecību – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu 8 akadēmisko stundu apjomā.

Apmācību programma kā pedagogu profesionālās kvalifikācijas (A) programma saskaņota ar Rīgas Domes Izglītības un Informatīvi metodiskā centra lēmumu Nr. RIMC-22-227.

Pasniedz: Centrs Dardedze konsultāciju daļas vadītāja Laila Balode

Cena: 590 kolektīvam*

*Cena attiecināma, ja grupā ir līdz 20 cilvēkiem. Lielākam kolektīvam piemērojama cena pēc fiksēta cenrāža, par kuru lūgums sazināties privāti.

Norise: 8 akadēmiskās stundas 1 dienas mācības, tiešsaistēm Zoom.

Piedāvājam vadīt mācības jūsu izglītības iestādē. Norise – tiešsaistē, Zoom platformā.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320

Cena:
590 eiro (kolektīvam līdz 20 personām)
Pieteikties