Apmācības par bērnu tiesībām

Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus uz vienas dienas apmācību programmu “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē”.

Apmācību laikā dalībnieki iegūs zināšanas par:

  • bērnu tiesību pamatprincipiem;
  • vardarbības pret bērnu veidiem un formām;
  • izplatītākajiem mītiem un riska faktoriem;
  • vardarbības seku pazīmēm un seku grupām.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vardarbības prevences pasākumiem izglītības iestādē, rīcībai vardarbības atklāšanas situācijās un sadarbībai vardarbības radīto seku mazināšanai.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecību – pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu 8 akadēmisko stundu apjomā.

Apmācību programma kā pedagogu profesionālās kvalifikācijas (A) programma saskaņota ar Rīgas Domes Izglītības un Informatīvi metodiskā centra lēmumu Nr. RIIMC-19-260

Pasniedz: Centrs Dardedze konsultāciju daļas vadītāja Laila Balode

Cena: 520 kolektīvam

Piedāvājam arī vadīt apmācības jūsu izglītības iestādē. Norise – tiešsaistē, Zoom platformā.

Plašāka informācija: apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320

Cena:
520 eiro (kolektīvam)
Pieteikties