Ekspertu padomes aktualitātes (2022. gada marts)

“Centrs Dardedze” divas reizes gadā rīko ekspertu padomes sanāksmes ar mērķi pārrunāt aktualitātes, rast sadarbības iespējas un  novērst aktivitāšu pārklāšanos bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas jomā.

Šeit pieejams apkopojums par dalībnieku sniegto informāciju 2022. gada 17. marta sanāksmē – par pārstāvēto iestāžu un organizāciju paveikto pēdējā pusgada laikā paveikto un plānoto jomā, kas skar vardarbības pret bērnu un bērnu seksuālas izmantošanas novēršanas tēmu.

Ekspertu padomē piedalās gan valsts un pašvaldības iestādes, gan arī nevalstiskas organizācijas.

“Centrs Dardedze” pamatdarbību 2022. – 2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.