Ekspertu padomes aktualitātes

“Centrs Dardedze” divas reizes gadā rīko ekspertu padomes sanāksmes ar mērķi pārrunāt aktualitātes, rast sadarbības iespējas un  novērst aktivitāšu pārklāšanos bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas jomā.

Ekspertu padomes sanāksmēs tiek pārrunāts pārstāvēto iestāžu un organizāciju paveiktais pēdējā pusgada laikā, kā arī tuvākie plāni jomā, kas skar vardarbības pret bērnu un bērnu seksuālas izmantošanas novēršanas tēmu.

  • Šeit pieejams apkopojums par dalībnieku sniegto informāciju 2022. gada 17. marta sanāksmē
  • Šeit pieejams kopsavilkums no tikšanās 2023. gada 30. martā.
  • Šeit pieejams kopsavilkums no tikšanās 2023. gada 6. septembrī.

Ekspertu padomē piedalās gan valsts un pašvaldības iestādes, gan arī nevalstiskas organizācijas: Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Iekšlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Valsts Probācijas dienests, Tiesībsargs, Valsts policija, VBTAI, “Papardes zieds”, Latvijas Drošāka interneta centrs un “Centrs Dardedze”.

“Centrs Dardedze” pamatdarbību 2022. – 2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.