Notikusi “Centrs Dardedze” ikgadējā konference – šogad par kaitējošu seksuālu uzvedību starp bērniem

“Centrs Dardedze” aicināja speciālistus, kuri strādā ar bērniem vai bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistrēties 13. ikgadējai starptautiskajai konferencei “Kaitējoša seksuāla uzvedība – vai bērns var kaitēt bērnam? Kā saprast un palīdzēt”, kas notika 26. oktobrī 10.00-17.00 tiešsaistē.

“Ja domājam par seksuāliem pāridarījumiem pret bērniem, prātā nāk nepieņemamas pieaugušo un bērnu attiecības, taču starptautiski atzītas bērnu aizsardzības organizācijas ir izpētījušas, ka katrs trešais gadījums notiek starp pašiem bērniem. Par šiem gadījumiem regulāri zvana arī mums – speciālisti un vecāki nereti jūtas apjukuši, jo trūkst vienotas izpratnes, skaidra rīcības plāna, kā arī atbalsta pakalpojumu bērniem un ģimenēm. Ceram, ka mūsu pašu un starptautisko ekspertu pieredze palīdzēs labāk izprast kaitējošu seksuālu uzvedību, tās cēloņus un efektīvākos palīdzības veidus,” skaidro “Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode.

Konferencē savā pieredzē darbā par kaitējošas seksuālas uzvedības gadījumu prevenciju un rehabilitāciju dalījās eksperti no Lielbritānijas, Zviedrijas, Austrālijas, Beļģijas un Nīderlandes, kā arī vietējie pārstāvji no organizācijas “Centrs Dardedze” un Valsts probācijas dienesta. Tā kā konferenci vērot tika aicināti arī speciālisti no kaimiņvalstīm, konferencei bija pieejams tulkojums uz latviešu, angļu, igauņu un lietuviešu valodām.

Kaitējoša seksuāla uzvedība (angļu val. harmful sexual behavior) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam, citiem bērniem vai pieaugušajiem. Tā var izpausties dažādos veidos – gan klātienē, gan tiešsaistē, no seksuāla rakstura komentāru vai draudu izteikšanas un pornogrāfijas rādīšanas līdz fiziskam seksuālam pāridarījumam. Kaitējoša seksuāla uzvedība ir specifisks pāridarījumu veids, jo palīdzība ir nepieciešama visiem iesaistītajiem bērniem (gan bērnam ar problemātisko uzvedību, gan bērnam, kurš no tās cietis) un viņu ģimenēm.

Lai pamanītu un atpazītu kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū, speciālistiem nepieciešamas specifiskas zināšanas – īpaši pirmsskolu, skolu, krīzes centru un citu ar bērniem strādājošu iestāžu un organizāciju darbiniekiem. Konferences mērķauditorija ir pirmsskolu un skolu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, bāriņtiesu darbinieki, krīžu centru darbinieki, ārpusģimenes aprūpes speciālisti, audžuģimenes, policisti, kā arī citi bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālisti un lēmumu pieņēmēji.

“Centrs Dardedze” pamatdarbību 2022. – 2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Konference tiek rīkota sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā, Zviedrijas vēstniecību un tiešraides nodrošinātāju “No limits”.