Bērna interešu aizstāvība

Projekta nosaukums: “Bērna interešu aizstāvība – bērna kā vardarbības upura/liecinieka labākai aizstāvībai” (Child Advocacy Centre – toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationships) JUST/2013/DAP/AG/5472

Projektu finansē Eiropas Komisijas DAPHNE III programma

Projekta galvenais mērķis ir aizstāvēt un atbalstīt bērnus, kuri ir kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem attiecībās ar tuviniekiem. Lai to sasniegtu izvirzīti vairāki uzdevumi:

 1. Nodrošināt atbalstu bērniem, kas ir kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem attiecībās ar tuviniekiem.
 2. Uzlabot to speciālistu kompetences un prasmes, kas strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem
 3. Bērnu, kas cietuši no vardarbības vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, interešu aizstāvība.
 4. Izglītot sabiedrību par vardarbības sekām.

Mērķauditorija: Bērni un jaunieši, kas ir vardarbības upuri vai liecinieki attiecībās ar tuviniekiem, nevardarbīgie vecāki un profesionāļi (psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, terapeiti, tiesneši, prokurori, policisti)

Projekta norises laiks: 2014. gada maijs – 2016. gada aprīlis

Projekta dalībvalstis: Polija, Latvija, Lietuva.

Projekta aktivitātes:

 1. Koordinatoru tikšanās. Kopā plānotas 3 koordinatoru tikšanās.
 2. Izveidota Nacionālā ekspertu padome, lai aizsargātu bērnus, kas ir vardarbības upuri vai liecinieki. Padomes uzdevums ir novērtēt bērnu, kas ir vardarbības upuri/liecinieki situāciju valstī, identificēt trūkumus, apkopot labās un sliktās prakses ar mērķi nodrošināt labāku aizsardzību bērniem
 3. Bērnu interešu aizstāvība – psihologa un jurista palīdzība bērniem, kas ir vardarbības upuri vai liecinieki.
 • No skandināviem pārņemtais Barnahus modelis, paredz vispusīgu sistēmu un  nodrošina efektīvu palīdzību bērniem, kas ir vardarbības upuri/liecinieki, iestājoties par bērnam draudzīgu nopratināšanu, kas palīdz izvairīties no atkārtotas bērna traumēšanas.
 • Psihologa un jurista konsultācijas.
 • Apmācības un supervīzijas ar starptautisku ekspertu, kas ir zinoši TF – CBT (traumā fokusēta kognitīvi biheiviorālā terapija)  jomā piedalīšanos.
 • Projekta otrajā gadā jauns TF – CBT modelis tiks piedāvāts bērniem un viņu aprūpētājiem.
 1. Izglītošanās aktivitātes.
 • Apmācības starpdisciplinārām komandām par bērnam draudzīgu nopratināšanu un nopratināšanas telpu atbilstību.
 • Apmācītāju apmācības par TF – CBT modeli. Ar mērķi iepazīstināt ar šo modeli dažādas partnerorganizācijas.
 • Starptautiska konference, kas ar mērķi runāt par bērniem, kas cietuši no pāridarījuma.
 1. Kampaņa. Bērni ar īpašām vajadzībām, kas ir nozieguma liecinieki.

Kampaņas mērķis uzlabot jomas profesionāļu prasmes bērnu, kas ir kļuvuši par nozieguma upuriem vai lieciniekiem, nopratināšanā, kā arī veicināt bērniem draudzīgu procesu un NICHD protokola ieviešanu.

 1. Materiālu publicēšana.
 • Brošūra bērniem par viņu tiesībām, kā arī par emocijām saistībā ar piedzīvoto vardarbību.
 • Brošūra vecākiem “Kad bērnam ir jāliecina tiesā”
 • NICHD protokols
 • TF-CBT modeļa soļi.

Vairāk informācijas projektu: www.bernskacietusais.lv

Kontaktinformācija:

Projekta koordinatore Latvijā Agnese Sladzevska, agnese.sladzevska@centrsdardedze.lv,  67600685