Bērnu seksuālās vardarbības novēršana

Noslēdzies projekts „Bērnu seksuālās vardarbības novēršana”.

Noslēdzies 2 gadu projekts „Bērnu seksuālās vardarbības novēršana” – „Preventing and fighting sexual explotation of children”, ko finansiāli atbalstījuši Eiropas Komisija (Nr. Līguma nr.: HOME/2010/ISEC/AG/052 30-CE-0447226/00-08) un „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO līdzfinansējuma programma” ( Līguma nr. 2013.LV/LF/02)

Projekts „Bērnu seksuālāsvardarbības novēršana” bija starptautisks projekts ar mērķi uzlabot bērnu seksuālās izmantošanas novēršanas un intervences sistēmu Latvijā, Lietuvā un Polijā.

Projekta laikā tika:

  • Uzlabota sadarbība un koordinācija starp vietējām varas iestādēm, tiesībsargājošam iestādēm un citām institūcijām;
  • Nostiprinātas zināšanas un izpratne par vietējiem likumiem un bērnu aizsardzības iestādēm,daloties pieredzē;
  • Sniegtas konsultācijas seksuālās vardarbības upuriem un lieciniekiem, lai palīdzētu pārvarēt traumu un veicinātu viņu līdzdalību juridiskās procedūrās;
  • Notikusi pieredzes un labās prakses apmaiņa partneru starpā.
  • Pētīta un analizēta bērnu seksuālās izmantošanas situācija Latvijā, Polijā un Lietuvā;

Projektu realizēja 3 partneri. Projekta vadošais partneris – Lietuvas nevalstiskā organizācija Bērnu atbalsta centrs (Paramos vaikams centras/ Children Support Centre), kas jau 11.gadus strādā ar vardarbībā cietušiem bērniem un to ģimenēm, nodrošinot daudzpusīgu palīdzību, attīstot un ieviešot prevences un intervences programmas, starpdisciplināro sadarbību, kā arī  izstrādājot apmācību programmas speciālistiem.

Otrs projekta partneris – Polijas nevalstiskā organizācija Fundacja Dzieci Niczyje/ Nobodys children fondation, kas sniedz psiholoģisku, medicīnisku, juridisku palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem unto ģimenēm, izstrādā un realizē preventīvas programmas, speciālistu apmācības, uzrunā sabiedrību un veic problēmas pētījumus un analīzi.

Trešais projekta partneris ir Centrs Dardedze.

Visām projekta partnerorganizācijām ir vairāk nekā desmit gadu pieredze strādājot vardarbības novēršanas jomā, sniedzot profesionālus pakalpojumus cietušajiem, izstrādājot apmācību programmas speciālistiem ( sociālajiem darbiniekiem, policistiem, psihologiem), sadarbojoties ar vietējām varas iestādēm, mēģinot novērst nepilnības likumdošanā.