Džimba mazākumtautību bērniem

“Centrs Dardedze” strādā pie projekta “Drošu bērnību mazākumtautību bērniem – metodisko materiālu “Par personisko drošību attiecībās” izdošana Rīgasmazākumtautības pirmsskolas izglītības iestādēm”.

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par drošu bērnību katram bērnam. Mūsu komandu veido sociālie darbinieki, psihologi, apmācību vadītāji un citi profesionāļi, kuri māca bērniem par personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, konsultē un izglīto bērnu vecākus un speciālistus, kā arī palīdz bērniem, kuri cietuši no vardarbības.

2020. gadā “Centrs Dardedze” ir pārstrādājis Džimbas 9 soļu drošības programmu, kas sniedz zināšanas un prasmes pirmsskolas un sākumskolas bērniem par personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem – vienaudžiem un pieaugušajiem. Centram līdz šim ir izdevies atrast resursus drošības programmas materiālu izdošanai latviešu valodā, taču ir ļoti svarīgi sasniegt arī mazākumtautības bērnus un vecākus.

Rīgā ir 146 pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām mazākumtautības pirmsskolas izglītības iestādes ir 35, savukārt divplūsmu (krievu un latviešu) – 41. Lielākajā daļā no tām jau ir izplatīta Džimbas 9 soļu programma, taču līdz 2020. gada beigām to ir plānots ieviest visās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. “Centrs Dardedze” vēlas nodrošināt šīs pirmsskolas izglītības iestādes ar materiāliem un filmām bērniem, profesionāļiem un vecākiem krievu valodā.

Ar Džimbas 9 soļu drošības programmas palīdzību mazākumtautību bērniem Rīgā tiks radīta iespēja interaktīvā un iesaistošā veidā uzzināt:

  • kas ir personiskā drošība attiecībās,
  • kas ir labi un kas ir slikti noslēpumi,
  • kā atšķirt labu, sliktu un slepenu pieskārienu,
  • kas un kā var nodarīt mums pāri,
  • kā atpazīt nedrošas situācijas un kā tajās rīkoties.

Savukārt, pieaugušie, pie kuriem bērns vēršas pēc palīdzības, būs zinošāki, izprotošāki un atsaucīgāki rīkoties, iestājoties par bērnu drošību un labbūtību.

Projekta mērķis:

1. Veicināt Rīgas mazākumtautību bērnu (gan kā potenciālo upuru, gan pāridarītāju) zināšanas, izpratni, prasmes un kompetences, tādējādi mazinot risku kļūt par vardarbības upuriem un nediskriminējot mazākumtautību bērnu tiesības uz drošu vidi.

2. Veicināt Rīgas mazākumtautību vecāku zināšanas un izpratni par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē;

3. Veicināt Rīgas speciālistu, kas ikdienā strādā ar mazākumtautību bērniem, kompetenci novērtēt, atpazīt un savlaicīgi rīkoties situācijās, kurās bērns varētu tikt vai tiek apdraudēts, kā arī metodiski atbalstīt speciālistus, lai savā darbā ar bērniem iekļautu bērnu personiskās drošības attiecībās jautājumus, tādējādi mazinot vardarbības riskus.

Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.

Projekta laiks 17.02.2020.-15.11.2020.