Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības

Jau 17 gadus strādājot ar vardarbības pret bērnu radītajām sekām, esam pārliecinājušies, ka daudzos gadījumos bērns ir pakļauts riskam kļūt par vardarbības upuri tādēļ, ka viņam nav iemācītas prasmes un iemaņas, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Mūsu pārliecība, ka zinoši bērni spēj būt lielākā drošībā, sakņojas pētījumos un ilggadējā pieredzē, ka saruna ar bērnu un adekvāta, vecumam atbilstoša informācija ir tā, kas dažādos apdraudējuma mirkļos var būt izšķiroša vai bērns kļūst vai nekļūst par pāridarījuma upuri.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības novēršanu Latvijā, darbojoties primārās prevencijas līmenī. Projekts atstās tiešu ietekmi gan uz tiešajām, gan netiešajām projekta mērķgrupām – bērniem, vecākiem un speciālistiem, kas ir galvenās mērķgrupas bērnu tiesību īstenošanai un vardarbības novēršanai.

Projekta tiešais mērķis:

1) veicināt bērnu (gan kā potenciālo upuru, gan pāridarītāju) zināšanas, izpratni, prasmes un kompetences, tādējādi mazinot risku kļūt par vardarbības upuriem;

2) veicināt vecāku zināšanas un izpratni par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē;

3) veicināt speciālistu, kas ikdienā strādā ar bērniem, kompetenci novērtēt, atpazīt un savlaicīgi rīkoties situācijās, kurās bērns varētu tikt, vai tiek apdraudēts, kā arī metodiski atbalstīt speciālistus, lai savā darbā ar bērniem iekļautu bērnu personiskās drošības attiecībās jautājumus, tādējādi mazinot vardarbības riskus.

Ar projekta palīdzību esam mazinājuši risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem, veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Zināšanas un prasmes sniegtas 1625 pirmsskolas un sākumskolas bērniem par personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem – vienaudžiem un pieaugušajiem, īstenojot Džimbas drošības ceļojumu  un Džimbas drošības skoliņu bērniem no visas Latvijas.

161 speciālists, kurš ikdienā strādā ar bērniem (pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, sociālie pedagogi, psihologi u.c.), saņēmis metodiskos materiālus, lai savā ikdienas darbā turpinātu bērnus uzrunāt par personisko drošību. Veicinātas arī vecāku zināšanas un izpratne par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē. Sasniegti 156 vecāki.

Projekta laikā notikuši 120 Džimbas drošības ceļojumi un 4 vasaras skoliņas