E-apmācību kurss vecākiem un profesionāļiem

Projekts “Mēs aizsargājam bērnus no seksuālas vardarbības”  veidots, lai izstrādātu kvalitatīvus izglītības resursus vecākiem, pedagogiem, kā arī profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem un viņu ģimenēm. Šādu resursu, kas būtu veltīti bērnu pasargāšanai no seksuālas vardarbības, trūkst gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Lai gan Eiropas Padome ir publiskojusi satraucošu statistiku, kas liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā kļūst par seksuālas vardarbības upuri, Polijā, Lietuvā un Latvijā, par spīti Lanzarotes konvencijā noteiktajām saistībām, trūkst sistēmisku risinājumu un stratēģiju, lai neitralizētu problēmu, izmantojot kā formālu, tā neformālu izglītību.
Kurss vecākiem sniedz informāciju par to, kā runāt ar bērniem par viņu ķermeņiem, drošību, bīstamām situācijām, kā uzlabot aizsardzību pret seksuālu vardarbību, kā arī to, kā reaģēt, kad bērni saskaras ar bīstamām situācijām tiešsaistē un reālajā pasaulē (aplūkojot arī tiesisku iejaukšanos).
Elektroniskā pieeja izglītošanai nodrošina plašu efektivitāti, īpaši, ja runa ir par personām ģeogrāfiski neizdevīgās vietās (piemēram, vecākiem un profesionāļiem, kuri dzīvo mazpilsētās vai ciematos). Projekta pievienotā vērtība ir tāda, ka tas demonstrē un māca IST pielietojumu izglītībā.

Šis e-kurss tika sagatavots projekta “Mēs aizsargājam bērnus no seksuālas vardarbības – inovatīvi rīki, lai vairotu vecāku un profesionāļu, kuri darbojas bērnu aizsardzības no seksuālas vardarbības jomā, zināšanas un kompetences” ietvaros, un to finansējusi Eiropas Komisija saskaņā Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības aktivitāti – stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā.