ECLIPS – agrīnai vardarbības atpazīšanai

“Centrs Dardedze” ir uzsācis darbu pie Eiropas Savienības “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” programmas ietvaros līdzfinansētā projekta “ECLIPS – Veicināt profesionālo kompetenci vardarbības novēršanā, ieviešot un īstenojot vadlīnijas un apmācību programmu pirmsskolas izglītības darbiniekiem”.

1 no 10 Eiropas bērniem cieš no smagas vardarbības ģimenē, taču bērni vecumā no 0 līdz 3 gadiem ir īpaši neaizsargāti pret vardarbības ģimenē riskiem, kas var izraisīt nopietnus traumu simptomus. Vardarbības ģimenē pazīmes maziem bērniem bieži vien paliek nepamanītas, jo bērni paši vēl nespēj pastāstīt citiem par piedzīvoto.

Projekta mērķis ir celt bērnu aprūpes speciālistu izpratni un stiprināt viņu spējas bērnu agrīni piedzīvotās vardarbības atpazīšanā, atbalsta piesaistē un traumas izpratnē balstītas aprūpes nodrošināšanā ikdienas darbā ar bērniem. Tādējādi tiek stiprināta starpinstitucionāla pieeja vardarbības ģimenē mazināšanā attiecībā uz maziem bērniem.

Projekta rezultātā tiks radītas vadlīnijas vardarbības atpazīšanas un ziņošanas kārtībai, kā arī vadlīnijas darbam ar vardarbību piedzīvojušiem bērniem. Savukārt, projekta noslēgumā tiks izstrādāta un pilotēta pirmsskolas izglītības darbinieku apmācību metodika, izmantojot virtuālās realitātes elementus.

Skrīninga un atbalsta piesaistes rīks

Pirmkārt, mēs vēlamies attīstīt rīku, lai palīdzētu bērnu aprūpes speciālistiem atpazīt vardarbības ģimenē pazīmes un novirzīt ģimeni atbilstoša atbalsta saņemšanai.

Vadlīnijas vardarbību piedzīvojuša bērna aprūpei

Otrkārt, mēs vēlamies ar skaidrām vadlīnijām palīdzēt speciālistiem sniegt bērnam atbilstošu atbalstu ikdienas aprūpē, ņemot vērā bērna piedzīvoto vardarbību.

Mācību programma ar VR rīku

Treškārt, mēs vēlamies izstrādāt uz pierādījumiem un labo praksi balstītu mācību programmu ar virtuālās realitātes (VR) elementiem. VR elementi palīdz simulēt vidi, kurā speciālisti var izmēģināt pazīmju novērtēšanu, atbalsta piesaisti un vardarbību piedzīvojuša bērna aprūpes nodrošināšanu.

Šajā projektā esam viens no četriem sadarbības partneriem līdzās kolēģiem no Ungārijas (Pressley Ridge Hungary Foundation – PRHU), Beļģijas (University Colleges Leuven-Limburg – UCLL) un Itālijas (University of Modena and Reggio Emilia – UNIMORE).

Projekts notiks trīs posmos: sākotnēji notiks esošās situācijas un labās prakses izpēte bērnu aprūpes speciālistu darbā, otrajā posmā paredzētas darbnīcas skrīninga rīka un vadlīniju izstrādei, bet noslēguma posmā notiks bērnu aprūpes speciālistu apmācības.

Plašāka informācija par projektu atrodama www.eclipsproject.eu.

Projekta norise: no 2021.gada janvāra līdz 2022.gada decembrim.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (REC) programma saskaņā ar granta līgumu Nr. 101005642.