ESF kapacitātes projekts

Projekta mērķis bija nodrošināt aktīvu unkvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanāun lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, tostarp izmantojot adekvātas disciplinēšanas metodikas ieviešanu.

Projekta ietvaros  tika nodrošinātas apmācības 25 nevalstisko organizāciju speciālistiem. Apmācības kopumā norisinājās četras dienas – divas dienas 2012. gada novembrī un divas dienas 2013. gada maijā. Lai nodoršinātu kvalitatīvus materiālus, atbilstošu informāciju un celtu kapacitāti nozares speciālistiem darbā ar bērniem, tika pieaicināti starptautiski atzīti lektori no Dāņu organizācijas „JanusCentret”.

Papildus iepriekš minētajam, projekta ietvaros norisinājās četras diskusiju grupas tikšanās, kurās piedalījās pārstāvji no LR Tiesībsarga biroja, Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Sociālā dienesta un pārstāvji no 6 krīzes centiem – Zantes ģimenes krīzes centra, Centra Valdardze, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra un Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles”. Diskusiju grupas tikšanāslaikā tika izrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar informatīvajiem materiāliemun disciplinēšanas vadlīnijām.

Pie visiem materiāliem aktīvi strādāja darba grupa, – nozares speciālisti, kā rezultātā tika izstrādāti :

  • divi informatīvie materiāli no kuriem viens ir domāts vecākiem par vienaudžu seksuālo vardarbību, savukārt otrs ir NVO nozares speciālistiem un politikas veidotājiem.
  • disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas izdotas drukātā veidā.

Visi materiāli ir pieejami arī elektroniskimājas lapā www.bernskacietusais.lv, sadaļā „Aktualitātes” un Centra Dardedze mājaslapā, sadaļā www.centrsdardedze.lv/lat/esf/.

Projekts realizēts aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2.”Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Kopumā projektā plānots investēt 23’248,40 LVL, no kuriem 92,07% jeb 21’404,80 LVL finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% jeb 1’843,60 LVL ir privātais finansējums. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Plašāku informāciju par projektu sniegs:

Projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.