“Gudri bērni – droši bērni!”

Latvijas skolās un bērnudārzos nereti pedagogi fokusējas uz akadēmiskiem un formālā izglītībā noteiktiem sasniegumiem un standartiem, bieži aizmirstot ieguldīt bērnu sociālajās prasmēs – tādās kā konfliktu risināšana un citas. Pozitīva un droša vide ir tāda, kas brīva no jebkāda veida mobinga, vardarbības un diskriminācas. Pētījumi pierāda, ka bērni, kas jūtas emocionāli un fiziski droši arī parāda labākus akadēmiskos sasniegumus, kā arī bērni, kuriem ir zināšanas un prasmes par viņu tiesībām, drošību ir vairāk pasargāti no vardarbības riska no savu vienaudžu vai pieaugušo puses.

“Gudri bērni – droši bērni” projekta mērķis ir veicināt bērnu izglītībā iesaistīto profesionāļu kompetenci un zināšanas par mobingu, kā arī sniegt prasmes mobinga novēršanā.

Projekta rezultātā taps inovatīva antimobinga programma, kas tiks publicēta mājas lapā www.dzimba.lv profesionāļu sadaļā.

Projekta laiks: 2013. gada 1 augusts – 2014. gada 31. decembris.

Projekta finansējums 40 000 EUR ( 50 % no kuriem sedz Norplus Horizontal)

Projekta partneri:
NVO – Izglītības iestāde nodibinājums «Centrs Dardedze»
NVO – Bērnu atbalsta centrs, Lietuva
Uzņēmums – Firm Havia, Zviedrija
Valsts iestāde – Valsts izglītības satura centrs, Latvija