Māja bez vardarbības ikvienam bērnam

Projekta nosaukums: Māja bez vardarbības ikvienam bērnam (Smack free home for every child)!
Iesaistītās valstis: Latvija, Polija, Bulgārija, Lietuva

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt vecāku, kuriem ir bērni vecumā līdz 3 gadiem, izpratni par fiziskas sodīšanas un cietsirdīgas izturēšanās pret maziem bērniem negatīvajām sekām , uzlabot viņu praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.

Projekta vispārējais mērķis tiks sasniegts vadot daudzkanālu darbu ar vecākiem, apmācot profesionāļus, kas strādā ar vecākiem,  sniedzot viņiem praktiskus izglītojošus instrumentus (semināru scenārijus, izglītojošus materiālus, seminārus, labās prakses piemērus).
Pirmā no projekta aktivitātēm iekļauj izpēti par 0-3 gadu vecu bērnu aizsardzības sistēmas nepilnībām un nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā.
Projekta laikā radītie un/ vai adaptētie materiāli :
Ziņojums “Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums”. Autores: Aivita Putniņa, Zane Linde

Brošūra vecākiem “Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati”

Brošūra vecākiem krievu valdodā “Augsim kopā – veiksmīgas bērnu audzināšanas pamati”

Multfilmas vecākiem par bērnu audzināšanu
Multfilma – Sveicam vecāku pasaulē!
Multfilma – Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena?
2012.gada aprīlī un maijā norisinājās sociālā kampaņa „Esmu mazs – saudzē mani!”. Tās mērķis bija veicināt mazu bērnu (0-3 gadi) vecāku izpratni par fiziskas sodīšanas un jebkuras citas cietsirdīgas izturēšanās pret maziem bērniem mājas vidē negatīvajām sekām, kā arī uzlabot pieaugušo praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.
Kampaņas idejas autors ir nevalstiskā organizācija „Nobody’s Children Foundation” (Polija), kas par savu sadarbības partneri Latvijā ir izvēlējusies nevalstisko organizāciju „Centrs Dardedze”, piešķirot atļauju izmantot vizuālos materiālus. Paralēli kampaņa norisinājās arī Bulgārijā, kur to īsteno Sociālo aktivitāšu un prakses centrs, kā arī Lietuvā – Lietuvas Bērnu atbalsta centra pārraudzībā.
Kampaņas materiāli:
Skrejlapa vecākiem “Esi uzmanīgs!”

Uzlīme vecākiem
Reklāmas plakāts
TV klipi
Audio klips