No teorijas uz realitāti

Nodibinājums “Centrs Dardedze” kopā ar kolēģiem no Polijas un Horvātijas uzsāk projektu “From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children” (“No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību”, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175).

Projekta ietvaros plānots dalīties pieredzē, lai ieviestu dzīvē pieņemtos bērnu tiesību aizsardzības likumus, veikt pētījumu par miesas sodu praksi, meklēt nepilnības bērnu aizsardzības sistēmā un veidot vienotu izpratni to novēršanai, izglītot un atbalstīt bērnudārzu personālu un vecākus, lai izskaustu fizisku vardarbību pret bērniem, kā arī informēt sabiedrību un profesionāļus par pozitīvas disciplinēšanas iespējām.

Projekta ietvaros notiks ekspertu padomes tikšanās, pētījums par sabiedrības attieksmi pret bērnu miesas sodiem, apmācības bērnudārzu un bērnu aprūpes iestāžu atbalstam, konference profesionāļiem, sociāla kampaņa par attieksmes maiņu no miesas sodiem uz pozitīvu bērnu disciplinēšanu, kā arī tiks veidota praktiska e-platforma bērniem drošas pirmsskolas izglītības iestādes standarta ieviešanai.

Projekta partneri: Centrs Dardedze (Latvija), Empowering Children Foundation (Polija), Brave Phone (Horvātija)

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1.novembris – 2018. gada 31. oktobris

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC).

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Publikācijas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.

Publicitāte: 

26.10.2018 Bērna disciplinēšana atkarīga arī no vecāku prasmes parūpēties pašiem par sevi

22.10.2018. Pērt? Nepērt!

15.10.2018. SITIENS SĀP. ABIEM. Pirms pacel roku, skaiti līdz desmit un meklē citu risinājumu.

08.06.2018 Kad viss nenotiek pēc pieaugušā plāna

26.03.2018. Bērns neklausa. Kā panākt vēlamo nevardarbīgi?

28.02.2017 Eksperti spriež par bērnudārzu lomu vardarbības novēršanā pret bērniem

20.09.2017 Tuvojas mūsu ikgadējā konference – šoreiz par bērnudārziem!

9.10.2017 Aptauja: 32% vecāku Latvijā bērnu audzināšanā izmanto miesas sodus

9.10.2017 Rītdienas konferencei tiks nodrošināta tiešraide internetā 

6.11.2017 Bērna disciplinēšana atkarīga arī no vecāku prasmes parūpēties pašiem par sevi

23.10.2017 Padomi pozitīvai bērnu disciplinēšanai

Materiāli: 

Pētījums Bērnu fiziska sodīšana Latvijā 2017. gada augusts 

Brošūra vecākiem par disciplinēšanu. 

Apmācību vecākiem prezentācija “Disciplinēšanas pamatprincipi un metodes”

E-mācību resurss primsskolas izglītības pedagogiem www.drosaberniba.lv 

Pozitīvas disciplinēšanas kartītes – gan lai mācītos individāli, kad lai pārrunātu grupā. 

 

KAMPAŅA

“Sitiens sāp. Abiem.”

video

Kampaņas kopsavilkums

Plakāts