Pilotprojekts “Bērna māja”

“Bērna māja” ir Ziemeļvalstīs veidots starpdisciplināras sadarbības modelis darbam ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem (“visi speciālisti zem viena jumta”). “Bērna māju” kā efektīvu risinājumu starpinstitucionālai sadarbībai Eiropas Padomes dalībvalstīm rekomendē Lanzarotes komiteja.

Problēma: Pastāvošā prakse Latvijā rāda, ka stāstu par notikušo seksuālo vardarbību bērnam šobrīd jāizstāsta līdz pat 10 dažādiem speciālistiem (policistiem, mediķiem, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem). Stāstījumu nesakritības gadījumā var rasties pamats bērna liecības apšaubīšanai, turklāt – ja bērns ir spiests atkal atsaukt atmiņā piedzīvoto, viņš atkārtoti piedzīvo emocionālu traumu.

Risinājums: “Bērna māja” ir bērnam piemērota, neitrāla vieta, kur bērna nopratināšanu veic apmācīts speciālists, bērna liecības tiešo translāciju atsevišķā telpā dzird visi iesaistītie speciālisti vienlaicīgi, un tiek veikts nopratināšanas videoieraksts. Tādējādi “Bērna māja” ir efektīvs reaģēšanas mehānisms uz seksuālu vardarbību, kurā tiek ievērotas cietušā bērna tiesības un vienlaicīgi efektīvi sasniegti kriminālprocesa un rehabilitācijas procesu mērķi. Atbalstu Bērna mājas ieviešanai Latvijā 2016. gada 22. jūnija lēmumā paudusi Noziedzības novēršanas padome.

Centrs Dardedze psiholoģe Inese Sadauska: Seksuāls noziegums ir atšķirīgs no citiem noziedzīgiem nodarījumiem ar to, ka bērni paši parasti nevēršas pret savu pāridarītāju, kurš visbiežāk ir bērnam tuvs un nozīmīgs cilvēks. Nereti bērnam trūkst zināšanu un izpratnes par to, ka ar viņu veiktās darbības ir kas nepieļaujams – īpaši, ja seksuāla izmantošana notiek ģimenē, ilgstošā laika periodā un no bērna uzticības personu puses. Šie ir noziegumi, kam raksturīga noslēpumainība, manipulēšana ar bērnu draudot vai uzpērkot, bet miesasbojājumi tiek izdarīti reti, tāpēc liecības iegūšanai ir ļoti liela nozīme, lai mēs bērnam varētu palīdzēt.

Pilotprojekta laikā no 2017.gada aprīļa līdz decembrim Rīgā un Rīgas reģionā “Bērna mājas” modelis tika izmēģināts organizācijas “Centrs Dardedze” telpās, kur ikdienā jau tiek sniegta psiholoģiska palīdzība bērniem un viņu ģimenēm, tajā skaitā vardarbības gadījumos. Pilotprojekta ietvaros tika izstrādāta iesaistīto institūciju sadarbības metodoloģija, veiktas speciālistu apmācības un telpu pielāgošana: apskates telpas remonts, telpu skaņas izolācijas uzlabošana, kā arī video un translācijas aparatūras uzstādīšana. Aptuveni sešu mēnešu laikā tika nopratināti 22 bērni un gada beigās tika iesniegti ieteikumi “Bērna mājas” modeļa ieviešanai visā Latvijā. Pilotprojekta izmaksas – 48 800 EUR. Tas tika īstenots ar Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas atbalstu.