Projekts izglītojošu materiālu pieejamībai mazākumtautību ģimenēm

“Centrs Dardedze” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmu īsteno projektu par informācijas pieejamību mazākumtautību ģimenēm ar bērniem – metodisko un uzziņas materiālu, darba lapu un bukletu izdošana Rīgas iedzīvotājiem, kas izmanto Centrs Dardedze pakalpojumus un kuru vienīgā saziņas valoda ir krievu.

Projekta ietvaros izveidota darba grupa materiālu tulkošanai (latviešu-krievu), maketēšanai, izdošanai, projekta vadīšanai un atskaišu sagatavošanai.

Veikta materiālu tulkošana:

  • Izglītojošās atbalsta grupas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” apmācību darba lapas (122 lpp)
  • Buklets par vardarbības veidiem (44 lpp)
  • Ieteikumi vecākiem, kuru bērns piedzīvojis vardarbību vai traumatisku pieredzi (8 lpp)

Izdoti materiāli:

  • 500 gb. “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” apmācību darba lapas
  • 1000 gb. bukleti par vardarbības veidiem
  • 1500 gb. ieteikumi vecākiem, kuru bērns piedzīvojis vardarbību vai traumatisku pieredzi

Materiālu izplatīšana notiek apmācību grupu “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” ietvaros, sadarbībā ar klientiem konsultācijās un citu mācību grupu ietvaros, savukārt bukleti par vardarbības veidiem un ieteikumiem vecākiem tiek izplatīti arī caur Pārdaugavas Rīgas Sociālajiem dienestiem.

Projekta kopsumma ir 3545 eiro, tai skaitā 3367,75 eiro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums (95%) un 177,25 eiro līdzfinansējums (5%).

Projekta īstenošanas laiks 15.02.2021.-12.11.2021.