Šķēršļi pārvērsti iespējās

Šķēršļi pārvērsti iespējās: Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu sociālo prasmju pilnveidošana vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai

JUST/2012/DAP/AG/3451

Latvija Rumānija Lielbritānija Itālija Spānija Dānija

Mērķi

Projekta uzdevums ir izveidot un ieviest programmu mobinga jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai bērnudārzā un sākumskolā ar mērķi radīt drošu un iekļaujošu vidi.

Projekta mērķi:
1.    Noskaidrot, apkopot bērnu, skolotāju, audzinātāju un vecāki pieredzi un novērojumus saistībā ar vienaudžu savstarpējo vardarbību sākumskolā un pirmskolas mācību iestādēs
2.    Radīt apmācību programmu par mobingu sākumskolas un pirmskolas pedagogiem.
3.    Radīt nodarbību un resursus bērnu spēju attīstīšanai, ar mērķi palīdzēt viņiem risināt mobinga situācijas un nenonākt upura lomā.
4.     Izveidot un ieviest radošu, maziem bērniem piemērotu anti-mobinga nodarbību, kas palīdzēs radīt pozitīvu un aizsargājošu vidi sākumskolā un bērnudārzā.

Projekta kopsavilkums

Mobinga tēma kļūst aizvien aktuālāka un arvien vairāk norisinās projekti, kampaņas un aktivitātes mobinga novēršanai skolās, tomēr trūkst projektu, kura mērķauditorija ir mazi bērni – līdz 10 gadu vecumam. Lai gan vienaudžu savstarpējās vardarbības tēma visbiežāk tiek skatīta un risināta pusaudžu kontekstā, pētījumi pierāda, ka mazi bērni tikpat bieži kā pusaudži kļūst par savstarpējās vardarbības upuriem vai varmākām. Pētījumi par varmākām parāda, ka 60% bērnu, kas ir izturējušies vardarbīgi pret vienaudžiem, līdz 24 gadu vecumam jau nonākuši policijas redzeslokā. Tāpēc svarīgi ir novērst mobinga riskus un strādāt pie pozitīvas vides radīšanas jau bērnudārzā un sākumskolā.
Projekta rezultātā sešās Eiropas Savienības valstīs bērnudārza un sākumskolas bērni mācīsies atpazīt mobinga situācijas un mācīsies par sevi tādās pastāvēt. Projekta gaitā, sadarbojoties skolotājiem, vecākiem un audzinātājiem, tiks veidota anti-mobinga programma.

Projekta rezultāts:

1.    Pētījums par mobinga situācijām, pedagogu kompetenci un pedagogu/ vecāku vajadzībām cīnoties ar mobinga situācijām.
2.    Apmācību seminārs un programma sākuskolas un pirmskolas pedagogiem.
3.    Kopīgas metodoloģijas izstrādāšana antimobinga programmas ieviešanai.
4.    100 eksemplāri rokasgrāmata un aktivitāšu plāns pedagogiem.

Projekta partneri

Koordinējošā organizācija: Glābiet bērnus Rumānija

Projekta partneri:
Nodibinājums „Centrs Dardedze”, Latvija
Glābiet bērnus Dānija
Boloņas Universitāte, Itālija
Seviļas Universitāte, Spānija
Sauthemptonas Universitāte, Lielbritānija

Projektu finansē Eiropas Komisija, DAPHNE III programma 

Projekta kopīgais budžets: EUR 583 182
Latvijas budžets: EUR 58 114
Pašu līdzfinansējums: EUR 11 623, no kura Sociālās Integrācijas fonda līdzfinansējums 9750.00

Projektu līdzfinansē Sociālās Integrācijas fonds.                      

Informācija par projektu ŠEIT 

Zaiga Lasmane, Projekta koordinatore

+371 67600685
+371 22084244
Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002

Projekta publicitātes ziņas:

Ziņa nr. 1 / Ziņa nr. 2 / Ziņa nr. 3 / Ziņa nr. 4