Speciālistu izglītošana par kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū

Kaitējoša seksuāla uzvedība (harmful sexual behavior) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam vai citiem bērniem. Par šādām situācijām regulāri saņemam zvanus no vecākiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, jo ir grūti saprast, kā šo situāciju risināt.

Jau vairākus gadus “Centrs Dardedze” ir mācījies, analizējis pētījumus un strādājis pie programmas speciālistiem, lai Latvijas bērni un viņu vecāki KSU gadījumos varētu saņemt atbilstošu un savlaicīgu palīdzību. Tam nepieciešami speciālisti, kas spēj atpazīt un izprot problēmu, kā arī nodrošina tieši šiem gadījumiem atbilstošu intervenci.

Projekta aktivitātes:

  1. “Centrs Dardedze” psihologi vadīs bezmaksas vebināru speciālistiem. Šajā vebinārā tiks sniegtas zināšanas par KSU, cēloņiem un speciālistu rīcību KSU gadījumā. Aktivitāte tiks realizēta 2022.gada 1.martā tiešsaistē.
  2. “Centrs Dardedze” psihologi vadīs divu dienu bezmaksas apmācības citiem praktizējošiem psihologiem. Pirmajā dienā psihologiem tiks sniegtas zināšanas par KSU un problēmas cēloņiem, bet otrajā tiks sniegtas zināšanas par intervenci un metodiku, kā strādāt ar bērnu, kuram ir KSU un/vai bērnu, kurš ir bijis iesaistīts KSU darbībās, kā arī, kā strādāt ar bērnu vecākiem. Aktivitāte tiks realizēta 2022.gada 5. un 7.aprīlī tiešsaistē. Apmācītajiem psihologiem būs uzdevums konsultēt vismaz 2-3 bērnus, kuriem ir KSU, un sniegt atgriezenisko saiti par iegūto zināšanu pielietojumu ikdienas praksē. Informācija tiks izmantota programmas uzlabošanai un rokasgrāmatas radīšanai.
  3. Supervīzija psihologu pilotgrupai “Centrs Dardedze” psihologu vadībā. Supervīzijā piedalīsies 20 psihologi, kuri piedalījās apmācībās 5. un 7. aprīlī, un supervīzijas mērķis ir pārrunāt KSU apmācību psihologiem lietderību reālajā ikdienas praksē, kā arī sniegt komentārus apmācību uzlabošanai. Aktivitāte tiks realizēta 2022.gada septembrī.
  4. KSU rokasgrāmata psihologiem, tās rediģēšana, koriģēšana un maketēšana. Aktivitāte tiks realizēta no 2022.gada oktobra līdz decembrim un izplatīta speciālistiem.
  5. Visa projekta laikā tiks aktualizēta KSU problēma plašākai sabiedrībai, publicējot rakstus un preses relīzes publiskajos medijos un sociālajos tīklos.

Projekta budžeta kopsumma: 4150.00

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2022. – 31.12.2022.