Tēvi ir svarīgi.

Tēvi ir svarīgi: tēvu iesaistīšana bērnu aprūpē, audzināšanā un vardarbības pret bērnu novēršanā

Ar 1. jūliju esam uzsākuši projektu ar mērķi iesaistīt tēvus bērnu audzināšanā un aprūpē, tādējādi mazinot vardarbības pret bērnu risku Latvijā.

Projekta nosaukums:
„Tēvi ir svarīgi: tēvu iesaistīšana bērnu aprūpē, audzināšanā un vardarbības pret bērnu novēršanā” (“Father`s matter: engaging fathers in child care, parenting and prevention of child abuse!”)

Laiks:
2013.gada 1.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs

Partneri:
“Men for Gender Equality”, Zviedrija (www.mfj.se)
”Northern way ”, Krievija (www.svrp.ru, www.papaschool.ru)
“Promundo”, Brazīlija, ASV (www.promundo.org.br)

Mērķis:
Veicināt vīriešu iesaisti bērnu aprūpē un audzināšanā, tādējādi samazinot vardarbības pret bērnu risku Latvijā.

Galvenās aktivitātes:
1.      Pastāvošās situācijas apzināšana – fokusgrupas intervijas ar tētiem, mammām un bērniem un ziņojuma sagatavošana.
2.      Zviedrijas partneru pieredzes tēvu grupu vadīšanā iepazīšana.
3.      Sociālās un psiholoģiskās palīdzības ģimenēm ar bērniem sniegšana.
4.      Izpratnes veicināšanas pasākumi par tēvu lomas nozīmīgumu bērnu aprūpē profesionāļu vidū un plašākā sabiedrībā.
5.      Tēvu grupu nodarbību uzsākšana.