Tēvu līdzdalības veicināšana

Nodibinājums „Centrs Dardedze” projekta „Tēvu līdzdalības veicināšana ” ietvaros aicina mācītājus, draudžu vadītājus, draudzes aktīvistus kļūt par programmas “Tēvi ir svarīgi” īstenotājiem savā draudzē.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu tēviem, lai veicinātu aktīvu iesaistīšanos bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē kopumā.

Aicinām atsaukties tētus, kas būtu gatavi vadīt tēvu atbalsta grupas nodarbības savā draudzē un iedrošināt citus tētus apzināties, cik tēva loma ir svarīga ikviena bērna dzīvē.

Kas ir programma “Tēvi ir svarīgi”?

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu tēviem, lai veicinātu aktīvu iesaistīšanos bērnu audzināšanā un ģimenes dzīvē kopumā, veidot izpratni par ģimenes locekļu emocionālajām vajadzībām.

Programma „Tēvi ir svarīgi” tapusi Nodibinājuma „Centrs Dardedze” speciālistiem sadarbojoties ar tēviem, kas paši audzina bērnus pirmsskolas vecumā un ir gatavi dalīties savā pieredzē, lai iedrošinātu arī citus tēvus apzināties, cik tētis ir svarīgs ikviena bērna dzīvē.

Programmas veidotāji iedvesmojušies no līdzīgām programmām Zviedrijā, Krievijā, Norvēģijā, ASV un Brazīlijā.

Programma sastāv no 6 nodarbībām:

 • Manas kā tēva vajadzības un ietekme bērna dzīvē
 • Mana kā tēva loma, gaidot bērniņu
 • Ko es kā tētis varu dot tikko dzimušam bērnam
 • Kā rūpēties par sevi un savu partneri
 • Kā paskatīties uz pasauli bērna acīm
 • Bērna pozitīva disciplinēšana

Kas ir atbalsta grupa tēviem?

2014. gada pavasarī Rīgā Centrā Dardedze tika novadītas pirmās divas atbalsta grupas tēviem. Sešas nedēļas tēvi, kuriem ir bērni vecumā līdz 5 gadiem, reizi nedēļā tikās uz 2 stundām, lai iegūtu jaunas zināšanas un dalītos pieredzē. Grupas vadīja tēvi, kas ir gatavi dalīties savā pieredzē un iedrošināt arī citus tētus apzināties viņu lomu bērna dzīvē. Šobrīd grupas tiek vadītas arī Dobelē un Rojā.

Grupu nodarbības nodrošina vīriešiem telpu, kur paust savas bažas un apspriest vecāku lomas izpildē sastaptos izaicinājumus. Šajās nodarbībās vīrieši var mācīties no citu tēvu pieredzes, kas gūta, sastopoties ar problēmām un tās risinot, piedzīvot grupas dalībnieku un vadītāju atbalstu. Papildus iespējai mācīties no citu tēvu pieredzes, katrs dalībnieks iegūst arī jaunu un lietderīgu informāciju par attiecībām, vecāku stāvokli un bērna aprūpi. Tēvi var izmantot grupu kā vietu, kur izpaust bažas un svinēt savus panākumus, kas gūti kā vecākiem, pieņemot lēmumus un līdzsvarojot darbu un ģimeni.

Grupa ir vieta, kur meklēt atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem: “Ja mans dēls kliedz uz mani, vai man ir jābūt tādai autoritātei, kas atbild ar skaļāku kliegšanu, lai liktu viņam mani cienīt, vai arī man viņam ir jāpastāsta, kā es jūtos un jājautā, kas nav kārtībā? Vai es drīkstu vannot savu divgadīgo meitu, vai arī to vajadzētu darīt tikai sievietei?” Daudziem vīriešiem nav neviena, ar ko apspriest šādus jautājumus atklāti un droši. Viens no vislielākajiem ieguvumiem, piedaloties grupu diskusijās ar citiem tēviem, ir brīva izvēle apspriest ar bērnu audzināšanu saistītas bažas atbalstošā gaisotnē. Pat tad, kad nav iespējams sniegt vienu pareizo atbildi, dažādu vīriešu atšķirīgu dilemmas risinājumu piedāvājumu uzklausīšana palīdz tēviem nonākt pie saviem secinājumiem.

Tēvu atsauksmes pēc grupas: 

 • Tēvu grupā ieguvu pozitīvas emocijas un dalījos pieredzē. Ieguvu risinājumus, kurus varēšu pielietot situācijās, kad saskaršos ar problēmām.( Guntis, 30 gadi, 1 bērns).
 • Vairāk ģimenē esam sākuši izrunāt un runāt par savstarpējām attiecībām un ģimenes ikdienas lietām (Paulis, 32 gadi, 1 bērns).
 • Ļoti labi speciālistu ieteikumi par to, kā disciplinēt savus bērnus. (Aldis, 39 gadi, 3 bērni).
 • Man ir paplašinājies redzesloks. Tagad redzu, ka ir iespējami dažādi problēmu risinājumi. (Uldis, 42 gadi, 2 bērni).
 • Esmu kļuvis pacietīgāks un iecietīgāks pret bērniem. Esmu sapratis, ka jāatrod laiks arī sev un laiks pabūt divatā ar sievu. (Jānis, 38 gadi, 2 bērni).
 • Labs anonīmo tēvu klubiņš! (Gints, 30 gadi, 2 bērni)
 • Rosināja pārdomāt dažādas tēmas, palīdzēja justies drošāk pirmā bērniņa audzināšanas jautājumos. Bija patīkami dzirdēt citu pieredzes un viedokļus. (Andris, 32 gadi, 1 bērns).

Grupas vadītājs un tā pienākumi.

Lai varētu vadīt tēvu atbalstu grupu, ir nepieciešams apmeklēt visas 6 nodarbības “Centrā Dardedze”, kā arī iziet 2 dienu apmācību kursu, kur tiek sniegtas teorētiskas zināšanas par grupu vadīšanu un programmā apskatītajiem jautājumiem.

Svarīgi, lai grupu vada cilvēks, kas pats ir tētis. Grupas vadītājs nav skolotājs vai instruktors, viņam arī nav jābūt ekspertam bērnu audzināšanas jautājumos, lai arī padziļinātas zināšanas ir nepieciešamas. Viņš ir persona, kas rada drošu vidi, ir labs klausītājs, kas veicina, lai noris diskusijas, nevis aizpilda grupas laiku, runājot pats.

Vadītājam jājūtas ērti, strādājot ar personiskiem jautājumiem. Vadītāji ir atbildīgi par atvērtas un cieņpilnas vides izveidi,  kurā tēvi jūtas pietiekami ērti, lai dalītos savā pieredzē un mācītos no tās. Grupas vadītājam ir jāpiemīt arī prasmēm risināt konfliktus, kas var rasties. Tāpat vadītājiem ir jābūt iejūtīgiem un atsaucīgiem pret grupas dalībniekiem.

Grupu vadītāju minētie ieguvumi, vadot tēvu grupas:

 • Ieguvu jaunas zināšanas bērnu audzināšanā;
 • Bija iespēja uzlabot prasmes vadīt un koordinēt grupu;
 • Iespēja apmainīties pieredzē ar grupas dalībniekiem;
 • Grupas vadīšana ir uzlabojusi attiecības ar partneri, vairāk runājam un cenšamies izprast savas un otra vajadzības;
 • Attiecībā uz bērniem trenēju pašsavaldīšanos un emocionālo inteliģenci;
 • Varēju iedziļināties materiālā, tēmās un pielietot to mājās;
 • Gandarījums, foršas sajūtas vadīt kaut ko vērtīgu un apzināties, ka reāli jau ietekmē turpmākās paaudzes caur tēviem.