Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos

Nodibinājums “Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” ar “Kids First Foundation” (http://kidsfirstfund.org/news-reports.html) finansiālu atbalstu nodos divas labās prakses programmas Tukuma un Talsu novadam.

Savos 15 darbības gados “Centrs Dardedze” speciālisti ir izveidojuši vairākas preventīvas programmas, ko veiksmīgi īsteno arī citas Latvijas pašvaldības.

Viena no programmām, kas tiks īstenota abos novados ir Džimbas 9 soļu drošības programma pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kas māca bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā bērni izdzīvo dažādas situācijas, kuras palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. (Sīkāk par Džimbas drošības programmu www.dzimba.lv)

Visā Latvijā darbojas jau 300 Džimbas drošības programmas aģenti, kas savās pirmskolas vai sākumskolas izglītības iestādēs īsteno programmu (dati 2016.gada oktobrī).

Otra programma ir “Sargeņģelis”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu  vecākiem un bērniem krīzes situācijās.

Programmas ietvaros vecākiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt vecāku atbalsta grupas. Piederība grupai palīdz izvairīties no sociālās izolētības vai atstumtības, kas arī ir viens no riska faktoriem vardarbībai pret bērnu. Uz grupām vecāki nāk kopā ar saviem mazajiem bērniem un kopīgi darbojoties apgūst prasmes, kā ar mīlestību un izpratni audzināt savas atvases. Turklāt vecākiem ir iespēja papildināt savas sadzīves un praktiskās iemaņas – veselīgi gatavot ēst, mācīties galda kultūru, plānot līdzekļus, svinēt svētkus utml.

Laika periodā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada jūnijam projektā abās pašvaldībās paredzētas:

  • apmācības pirmsskolu un skolu administrācijai par bērnu tiesību īstenošanu un drošas vides veicināšanu skolās;
  • Džimbas 9 soļu drošības programmas apmācības 40 pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem;
  • programmas “Sargeņģelis” apmācības 8 sociālajiem darbiniekiem;
  • kā arī minēto programmu ieviešana un īstenošana Talsu un Tukuma novados.

Sadarbībā ar “Kids First Foundation” projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” abas labās prakses programmas jau ieviestas un tiek īstenotas Ludzas, Kārsavas, Kuldīgas un Kandavas novados.