Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos

Nodibinājums “Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” ar “Kids First Foundation”  finansiālu atbalstu nodos divas labās prakses programmas Kārsavas un Ludzas novadam. 

Savos 14 gados darbības gados “Centrs Dardedze” speciālisti ir izveidojuši vairākas preventīvas programmas, ko veiksmīgi īsteno arī citas Latvijas pašvaldības. Ar šī projekta palīdzību Centrs Dardedze nodos vairākas programmas Kārsavas un Ludzas novadam, tur sagatavojot speciālistus .

Viena no programmām, kas tiks īstenota abos novados  ir Džimbas 9 soļu drošības programma pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kas māca bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā bērni izdzīvo dažādas situācijas, kuras palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. ( Sīkāk par Džimbas drošības programmu www.dzimba.lv). Visā Latvijā darbojas jau  96 Džimbas drošības programmas aģenti, kas savās pirmskolas vai sākumskolas izglītības iestādēs īsteno programmu.  Šī projekta ietvaros sagatavosim 30 jaunus aģentu Latgalē.
Otra programma ir “Sargeņģelis”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu  vecākiem un bērniem krīzes situācijās. Projekta ietvaros sagatavosim 7 speciālistus darbam “Sargeņģeļa” programmā. Programmas ietvaros vecākiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt vecāku atbalsta grupas. Piederība grupai palīdz izvairīties no sociālās izolētības vai atstumtības, kas arī ir viens no riska faktoriem vardarbībai pret bērnu. Uz grupām vecāki nāk kopā ar saviem mazajiem bērniem un kopīgi darbojoties apgūst prasmes, kā ar mīlestību un izpratni audzināt savas atvases. Turklāt vecākiem ir iespēja papildināt savas sadzīves un praktiskās iemaņas – veselīgi gatavot ēst, mācīties galda kultūru, plānot līdzekļus, svinēt svētkus utml.

Laika periodā no 2015.gada maija līdz 2016.gada februārim projektā ir paredzētas
–    apmācības skolu administrācijai par bērnu tiesību īstenošanu un drošas vides veicināšanu skolās;
–    Džimbas 9 soļu drošības programmas apmācības pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem.
–    programmas “Sargeņģelis” apmācības sociālajiem darbiniekiem.
–    kā arī minēto programmu ieviešana un īstenošana Kārsavas un Ludzas novadā.