Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte ļauj novērtēt cilvēka intelektu, kognitīvos procesus, personību, emocionālo sfēru vai attiecības. Izpētes pieprasījumā jābūt definētiem jautājumiem un konkrētam mērķim, un sadarbības beigās tiek sagatavots psiholoģiskās izpētes atzinums (atbilstoši Psihologu likuma III nodaļa, 13. pantā noteiktajām prasībām).

Izpētes veicam un iesakām bērniem, sākot ar aptuveni 4 ar pusi gadu vecumu (vienmēr ņemot vērā bērna individuālo attīstību un komunikācijas prasmes).

Bērniem veicam trīs veidu izpētes:

1. Vardarbības pazīmju izpēte

Izpēte veicama gadījumos, kad ir radušās aizdomas vai bažas, ka bērns, iespējams, ir cietis no jebkāda veida vardarbības. Izpētē tiek izvērtēta iespējamās vardarbības pieredze, vērtējot vardarbības pazīmes un sekas.

Izpētē tiek izmantotas gan metodes bērna emocionālā stāvokļa novērtēšanai, gan traumas simptomu novērtēšanai, gan konkrētas metodes tieši vardarbības pazīmju noteikšanai.

Vardarbības pazīmju psiholoģiskās izpētes veikšanai vidēji nepieciešamas 6 konsultācijas.

Cenas:

 • Vienas psiholoģiskās izpētes konsultācijas cena: 50.00 EUR
 • Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana: 150.00 EUR

2. Emocionālās sfēras un attiecību izpēte

Izpēte, kas dod plašāko skatījumu par dažādām bērna emocionālām un uzvedības grūtībām – piemēram, palīdz izprast bērna skatījumu uz sevi un savu emocionālo stāvokli, noskaidrot bērna emocionālo pašsajūtu dažādās dzīves vidēs; attiecības ar citiem cilvēkiem; palīdz izprast bērna uzvedības grūtību iespējamos iemeslus.

Pēc nepieciešamības tiek izmantotas metodes arī domāšanas īpatnību izvērtēšanai, dažkārt tiek rekomendēta intelektuālo spēju izpēte, var tikt rekomendēta sadarbība ar citiem speciālistiem.

Emocionālās sfēras psiholoģiskās izpētes veikšanai vidēji nepieciešamas 6 konsultācijas.

Cenas:

 • Vienas psiholoģiskās izpētes konsultācijas cena: 50.00 EUR
 • Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana: 150.00 EUR

3. Intelektuālo / kognitīvo spēju izpēte

Izpētē tiek pārbaudīta bērna atmiņa, domāšana un uzmanība, tiek aprakstītas intelektuālās spējas un grūtības. Atzinums parasti nepieciešams citiem speciālistiem, lai, piemēram, noteiktu, vai nepieciešami atbalsta pasākumi mācībās, izvēlētos bērnam atbilstošāko izglītības programmu vai izprastu iespējamos uzvedības problēmu iemeslus.

Šo izpēti veic pēc pieprasījuma vai nepieciešamības – visbiežāk uz izpēti nosūta ārsts, Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija vai mācību iestāde.

Izmantotās metodes: Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-IV) vai Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests (WJ SI KOG). Pēc nepieciešamības, veicot intelektuālo spēju izpēti, tiek novērtēta arī bērna emocionālā un uzvedības sfēra.

Intelektuālo un kognitīvo spēju psiholoģiskās izpētes veikšanai vidēji nepieciešamas 4-5 konsultācijas.

Cenas:

 • Vienas psiholoģiskās izpētes konsultācijas cena: 50.00 EUR
 • Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana: 150.00 EUR

Pieaugušajiem veicam tikai vecāka spēju izpētes.

Šī izpēte biežāk tiek veikta pēc iestādes vai speciālista pieprasījuma. Izpētē tiek vērtēta vecāka personība sfēra, izpratne par bērna vajadzībām, vecāka domāšanas īpatnības un attiecības ar bērnu.

Lai varētu veikt šo izpēti, būtisks priekšnosacījums ir iespēja vienā no konsultācijām vecākam būt kopā ar bērnu, kad tiek novērtētas bērna un vecāka attiecības.

Psiholoģiskās izpētes veikšanai vidēji nepieciešamas 6 konsultācijas.

Cenas:

 • Vienas psiholoģiskās izpētes konsultācijas cena: 50.00 EUR
 • Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana: 150.00 EUR

Lai pieņemtu lēmumu par jebkuras izpētes veikšanu, “Centrs Dardedze” speciālisti izvērtē:

 • Izpētes mērķi un nepieciešamību;
 • Vai izpētes veikšana ir bērna labākajās interesēs;
 • Ierobežojumus, kas saistīti ar konkrēto indivīdu (individuālās īpatnības, intelektuālās spējas);
 • Atkārtotas izpētes nepieciešamību (neveicam un neiesakām veikt izpētes biežāk nekā vienu reizi gadā, ar retiem izņēmumiem).

Pieteikšanās: pa tālruni 67600685, kā arī rakstot uz info@centrsdardedze.lv