Kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū: ieraudzīt un palīdzēt

Arvien biežāk saņemam satrauktus zvanus par to, ka bērns mājās vai skolā piedzīvojis vecumam neatbilstošas seksuālas darbības no kāda cita bērna puses – par to psiholoģes Līgas Redlihas vebināra ierakstā.

Arvien biežāk “Centrā Dardedze” atskan zvans no kāda satraukta vecāka, pedagoga vai sociālā darbinieka par to, ka bērns mājās vai skolā piedzīvojis vecumam neatbilstošas seksuālas darbības no kāda cita bērna puses. Un tas nav retums: pētījumi liecina, ka katrā trešajā bērnu seksuālas izmantošanas gadījumā bērnam nodara pāri cits nepilngadīgais.

Kaitējoša seksuāla uzvedība (KSU) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam vai citiem bērniem. Mūsu pieredze un citās valstīs veiktie pētījumi rāda, ka bērns ar šādu uzvedību signalizē par kādu dziļāku problēmu, taču, sastopoties ar šīm situācijām, pieaugušie sastopas ar dažādiem izaicinājumiem.

Vebinārā pārrunāsim:

  1. Kā atšķirt normālu bērna seksualitātes attīstību no kaitējošas seksuālas uzvedības?
  2. Kā tas notiek – kādas ir tipiskas KSU situācijas?
  3. Risks nereaģēt: kāpēc KSU nedrīkstam atstāt bez ievērības un kādas sekas tā var radīt?
  4. Risks pārreaģēt: kādas emocionālas reakcijas mēdz rasties vecākiem un speciālistiem, atklājot KSU gadījumus? Kāpēc dusmošanās, sods, kaunināšana un vainošana nepalīdzēs?
  5. Kā reaģēt un kā palīdzēt? Kāpēc KSU gadījumā ir svarīgi sniegt palīdzību gan upurim, gan pāridarītājam, gan arī viņu ģimenēm?

Ierakstu varēsi noskatīties 30 dienu laikā.

Mērķauditorija
Pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, psihologi, psihoterapeiti.
Vebināru vada
Klīniskā psiholoģe Līga Redliha
Plašāka informācija
apmacibas@centrsdardedze.lv
Vebināra cena
15 EUR
Pirkt