Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

“Centrs Dardedze” rīko 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem.

Kursā aplūkosim šādas tēmas:

  • Jaunumi normatīvajos regulējumos
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi
  • Vardarbības veidi un pazīmes
  • Starpinstitucionālā sadarbība
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā

Kursu pasniedz sociālā darbiniece Laila Balode, psiholoģe Līga Redliha un juriste Laura Ceļmale.

Atgādinām: MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka, ka speciālistiem, kuri apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem jāpilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas.

Programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems “Centrs Dardedze” izsniegtu apliecību.

Laiks: 2020.gada 28.februārī, 5. un 6.martā plkst. 10.00-17.00.

Vieta: “Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīgā.

Cena: 150 eiro

Aicinām pieteikties, aizpildot ANKETU.

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes