Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

Bērnu tiesību aizsardzība - 24 stundu programma psihologiem

“Centrs Dardedze” rīko 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem.

Kursā aplūkosim šādas tēmas:

  • Jaunumi normatīvajos regulējumos
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi
  • Vardarbības veidi un pazīmes
  • Starpinstitucionālā sadarbība
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā

Kursu pasniedz sociālā darbiniece Laila Balode, psiholoģe Līga Redliha un juriste Laura Ceļmale.

Atgādinām: MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka, ka speciālistiem, kuri apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem jāpilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas.

Programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems “Centrs Dardedze” izsniegtu apliecību.

Vieta: “Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīgā.

Cena: 150 eiro

Lai saņemtu ziņu, kad ieplānosim nākamo apmācību kursu, aicinām aizpildīt pieteikuma ANKETU.

Atpakaļ
       Ziedot Bērnībai bez vardarbības

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes