Aicinājums izglītības iestādēm kļūt par Džimbas drošības soļu programmas īstenotāju

Šobrīd jau 180 pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādes Latvijā pie sevis ievieš Džimbas drošības programmu. Vai jūs esat viena no tām? Ja vēl ne, tad sirsnīgi aicinām lasīt tālāk.

Džimbas drošības programma ir izveidota ar mērķi palīdzēt veidot dārziņā, skolā un mājās tādu vidi, kurā bērni jūtas droši un pasargāti, un kurā pieaugušie ir bērna “drošie cilvēki”. Lai to sasniegtu, mēs izglītojam pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus par drošību attiecībās un palīdzam izglītības speciālistiem un vecākiem iegūt pārliecību, prasmes un zināšanas, lai ļautu bērniem piedzīvot drošas attiecības.

Programma māca bērniem:

 • atpazīt un atbilstoši reaģēt nedrošās situācijās;
 • demonstrēt pašcieņu un cieņu pret citiem;
 • attīstīt pašapziņu un pašvērtību;
 • veidot drošas un cieņpilnas attiecības.

Džimbas drošības soļu programmas īstenošana izglītības iestādē balstās uz ciešu sadarbību iestādes darbinieku, vecāku un bērnu starpā, speciālistiem 11 nodarbībās (jeb soļos) apgūstot tēmas, kas palīdz veidot drošu vidi un iegūt prasmes drošu attiecību veidošanā.

Kā iestāde var iesaistīties Džimbas drošības soļu programmā?

 • Iestāde sazinās ar “Centrs Dardedze” zaiga.valdmane@centrsdardedze.lv vai 26300508 par vēlmi uzsākt programmas īstenošanu.
 • “Centrs Dardedze” slēdz līgumu ar izglītības iestādi par programmas īstenošanu
 • Iestāde sedz mācību maksu par katru dalībnieku 229,00 eiro +PVN (275,88 eiro) un metodisko materiālu somas lietošanas maksu 169,00 eiro +PVN (204,49 eiro).
 • Iestādes vadība izvēlas Džimbas aģenta lomai visatbilstošāko kolēģi.

Pirmais gads iestādei, kura no jauna iesaistās programmā un aģentam programmā ir mācību gads:

 • Džimbas aģents piedalās 4 dienu mācībās, saņem metodisko materiālu somu un apliecību Nr. 1 par Džimbas drošības soļu programmas apgūšanu.
 • Aģents savā izglītības iestādē īsteno Džimbas drošības soļu programmas visus soļus vismaz vienai grupai, nodrošina informāciju darbiniekiem un vecākiem
 • Piedalās 1 dienas supervīzijā un pēc tās saņem apliecību Nr. 2 par programmas īstenošanu izglītības iestādē.

Katrs nākamais gads jeb programmas abonēšana:

 • Pēc “mācību” gada izglītības iestāde pilnībā ievieš Džimbas drošības soļu programmu savā darbā un kļūst par programmas ikgadējo abonentu.
 • Ik gadu veic abonēšanas maksu 279,00 eiro +PVN (337,59 eiro)

“Centrs Dardedze” nodrošina ikgadēju atbalstu:

 • izdod jaunu materiālu, ko izmantot darbā ar bērniem, vecākiem vai kolēģiem;
 • nodrošina ar materiāliem, kas nepieciešami nodarbībām katrā klasē vai grupā (piem. noteikumu plakāti, atzīmēšanās kalendāri);
 • rīko konferenci aģentiem un izglītības iestāžu vadītājiem;
 • organizē semināru un /vai vebināru aģentiem;
 • rīko prasmju atjaunošanas treniņu aģentiem reizi 3 gados;
 • sniedz supervīziju un/ vai konsultāciju sarežģītu situāciju risināšanā;
 • veic jauna aģenta sagatavošanu, ja nomainās darbinieks;
 • reizi gadā Bērnu tiesību aizsardzības mācības aģentiem pēc vajadzības;
 • sniedz atskaiti pašvaldībai par programmas ietekmi.

Tuvākās mācības, kurās pieejamas brīvas vietas –  19.03- 22.03.2024  Vieta: Centrs Dardedze, Cieceres iela 3a, Rīgā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa mācībām: https://centrsdardedze.lv/pakalpojumi/klusti-par-dzimbas-agentu/