Izstrādātas vadlīnijas vardarbības pazīmju atpazīšanai bērniem vecumā līdz trīs gadiem

Katrs desmitais bērns Eiropā cieš no smagas vardarbības ģimenē, taču īpaši neaizsargāti ir bērni vecumā līdz trīs gadiem: viņi paši vēl nespēj pastāstīt par piedzīvoto citiem un traumatiskās pieredzes pazīmes bieži vien paliek nepamanītas, izraisot nopietnas sekas uz bērna turpmāko attīstību. Šobrīd starptautiskā projektā izstrādātas vadlīnijas, kas palīdzēs pirmsskolām atpazīt un reaģēt uz vardarbības pazīmēm agrīnā vecumā, informē “Centrs Dardedze”.

“Pirmā vieta, kur bērns pirmo reizi ilgstoši atrodas ārpus mājām, ir pirmsskola, tāpēc tai ir īpaša loma bērnu aizsardzības jomā. Pedagogi un auklītes redz bērnu un vecākus ikdienā, tāpēc var pamanīt arī vardarbības pazīmes. Visneaizsargātākie ir tieši mazākie bērni, taču speciālistiem šobrīd trūkst zināšanu, kā atpazīt traumas pieredzi un kā īsti reaģēt. Ar skaidrām un praktiskām vadlīnijām mēs vēlamies stiprināt pirmsskolu speciālistu spēju atpazīt satraucošus sigālus, runāt ar vecākiem, piesaistīt atbalstu un sniegt bērniem atbilstošu aprūpi,” skaidro “Centrs Dardedze” prevencijas daļas vadītāja Agnese Sladzevska.

Izstrādāti vairāki atbalsta rīki, ko pirmsskolas izglītības iestādes var izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem līdz trīs gadu vecumam, un šie materiāli šeit pieejami bez maksas “Centrs Dardedze” mājaslapā. Vardarbības atpazīšanas un ziņošanas vadlīnijas ietver pašnovērtējuma testu speciālistiem, vairāku līmeņu anketas vardarbības un nolaidības pazīmju atpazīšanai, kā arī ieteikumus ziņošanai citām iestādēm un komunikācijai ar bērnu vecākiem. Savukārt traumas izpratnē balstītas aprūpes vadlīnijas palīdzēs speciālistiem sniegt bērnam atbilstošu atbalstu ikdienas aprūpē, ņemot vērā bērna traumtisko pieredzi. Tajās apkopota pamata informācija par traumu un tās ietekmi, kā arī praktiski ieteikumi pirmskolai mazo bērnu aprūpei.

Lai iepazīstinātu pirmsskolu vadītājus, darbiniekus un šīs jomas lēmumu pieņēmējus ar izstrādātajām vadlīnijām 6. decembrī notiks starptautiska konference “ECLIPS: bērnu aprūpes speciālistu attieksme, zināšanas un prasmes vardarbības pret bērnu atpazīšanā, ziņošanā un traumas izpratnē balstītā aprūpē”, kuras mērķis ir diskutēt par pirmsskolas nozīmīgo lomu vardarbības novēršanā pret bērniem un sniegt praktisku informāciju ikdienas darbam. Pieteikties bezmaksas tiešsaistes konferencei iespējams līdz 1. decembrim – plašāka informācija šeit.

Vadlīnijas bērnu aprūpes un pirmsskolu speciālistiem izstrādāja ekspertu organizācijas no Beļģijas, Ungārijas, Itālijas un Latvijas projekta ECLIPS (www.eclipsproject.eu) ietvaros, kura mērķis ir mazināt vardarbības ģimenē ietekmi uz bērniem vecumā līdz trīs gadiem. Divu gadu laikā, sadarbojoties ar pirmsskolām, sociālajiem darbiniekiem, politikas veidotājiem un akadēmiskajiem spēkiem, apkopota likumdošana, teorētiskā literatūra un prakse Beļģijā, Ungārijā, Itālijā un Latvijā, izveidota apmācību programma, kā arī vadlīnijas vardarbības pazīmju novērtēšanai un atbilstošai bērna aprūpei.

ECLIPS ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (REC) programmas saskaņā ar līgumu Nr. 101005642. Šī ziņa atspoguļo tikai autora viedokli. Tā nepārstāv Eiropas Komisijas viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.