Kampaņa “1 no 5”

Eiropas Padomes kampaņa “1 no 5”, kuras mērķis ir pārtraukt seksuālu vardarbību pret bērniem Eiropā, tika uzsākta 2010.gada 29. un 30. novembrī Romā ( Itālijā).

Šai iniciatīvai bija divi galvenie uzdevumi:

1) Veicināt lielāku valstu aktivitāti Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (konvencijas teksts LV atrodams šeit parakstīšanā, ratificēšanā un īstenošanā. Latvija šo konvenciju parakstīja 07.03.2013. un tā stājās spēkā 01.12.2014).

2) Nodrošināt bērniem, viņu vecākiem, aprūpētājiem un plašākai sabiedrībai kopumā zināšanas un materiālus, lai novērstu un atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem, tādējādi veicināt lielāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību.

Pieejamo pētījumu dati liecina, ka vidēji 1 no 5 bērniem Eiropā kļūst par seksuālās vardarbības upuri. Pētījums atrodams Eiropas Padomes  kampaņas “1 no 5” mājas lapā. Latvijā visnesenākais pētījums, kas veikts šajā jomā 2011.gadā, apliecina, ka vidēji 10,3% bērni ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību. Taču būtiski apzināties, ka daudzos gadījumos bērni par piedzīvoto seksuālo vardarbību izstāsta novēloti (vidēji pēc 10 gadiem) vai to patur noslēpumā visu mūžu, tāpēc tas vēl jo vairāk neļauj pilnība apjaust šīs problēmas apmērus. Tiek lēsts, ka 70 – 85% gadījumu pāridarītājs ir bērnam pazīstams cilvēks nevis svešinieks. Seksuālā vardarbība var izpausties dažādās formās – kā incests, pornogrāfija, prostitūcija, netiklas darbības, komerciāla seksuāla izmantošana, izvarošana, vervēšana tiešsaistē, seksuāla rakstura komentāri, u.c.

Sekas, ko piedzīvo seksuālā vardarbībā cietis bērns, ir daudz plašākas ne kā tikai viņa fiziskā ķermeņa robežu pārkāpšana. Bērnu psiholoģiskā veselība tiek ietekmēta un spējas veidot uzticības pilnas attiecības ar cilvēkiem traucētas.

Bērni bieži par piedzīvoto seksuālo vardarbību klusē, jo izjūt kaunu, vainu un bailes. Dažkārt bērni ir pārāk jauni, lai saprastu, kas patiesībā ar viņiem notiek. Bieži bērni nezina, kā un kam par piedzīvoto pastāstīt.

2015. gada janvārī “Centrs Dardedze” kļuva par Eiropas Padomes “1 no 5” kampaņas nacionālajiem koordinatoriem Latvijā.

Saruna var bērnu pasargāt.

Vidēji katrs piektais bērns Eiropā cieš no seksuālas vardarbības. Neļauj tam notikt ar savu bērnu! Nesen kā veiktā vecāku aptauja Latvijā apliecina, ka 1/3 daļa vecāku ar bērniem nekad nav pārrunājuši informāciju, kas viņus varētu pasargāt no seksuālās vardarbības. Un lielākā daļa no tiem, kas ir runājuši, apsprieduši vienīgi riskus, kas attiecas uz svešiniekiem.

Pasargā savu bērnu! Iemāci bērnam “Biksīšu likumu!”

“Biksīšu likums” palīdz vecākiem vienkārši izskaidrot bērnam, kurās ķermeņa vietās citi nedrīkst viņam pieskarties, un kā vajadzētu rīkoties, ja kāds to mēģina darīt.

“Biksīšu likums” ir vienkāršs: neviens nedrīkst bērnam pieskarties ķermeņa intīmajās vietās, ko parasti sedz apakšbiksītes, arī bērnam nevajadzētu šajās vietās pieskarties citiem. Tas palīdz bērnam iemācīt, ka viņa ķermenis pieder vienīgi viņam pašam.

“Biksīšu likums” ir radīts, lai palīdzētu vecākiem sākt sarunu ar bērnu. Tas var palīdzēt pasargāt bērnu no seksuālas izmantošanas. “Biksīšu likumam” ir pieci svarīgi padomi:

  1. Tavs ķermenis pieder tikai tev!
  2. Ir labi un slikti pieskārieni! Saki “nē” sliktajiem!
  3. Ir labi un slikti noslēpumi. Vienmēr izstāsti sliktos!
  4. Pasargāt bērnu un novērst vardarbību ir pieaugušā atbildība!
  5. Zināt pie kā vērsties pēc palīdzības!

Bērns nekad nav pārāk mazs, lai iemācītos “Biksīšu likumu”, jo jebkura vecuma bērnu var ļaunprātīgi izmantot!

Lai mācītu bērnam “Biksīšu noteikumu” vari izmantot šos materiālus:
Sarunas ar bērnu vadlīnijas vecākiem
Grāmatiņa “Kiko un roka”
Video materiāls “Kiko un roka”

Vairāk informācijas par Eiropas Padomes īstenoto kampaņu “1 no 5” lasīt šeit.