Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!

Nodibinājums “Centrs Dardedze” ir uzsācis sociālu kampaņu “Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!”

Tās mērķis ir uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus un pusaudžus no seksuālas vardarbības riskiem internetā, vēršot vecāku uzmanību uz tiem faktoriem, kas var kaitēt pusaudzim, un uzsverot, ka seksuāla uzmākšanās, izmantojot interneta starpniecību, ir viens no izplatītākajiem apdraudējumiem bērnu un pusaudžu drošībai.

Problēmas mērogu arī Latvijā iezīmē Latvijas Drošāka interneta centra, starptautiskās INHOPE asociācijas biedra, apkopotie dati – 2018. gadā Drossinternets.lv ziņojumu līnijā par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem internetā saņemti 180 ziņojumi.  65 ziņojumi bija par bērnu seksuālu izmantošanu atainojošu saturu vietnēs, kas tika uzturētas uz serveriem Latvijā.

“Seksuāla uzmākšanās internetā ir sarežģīts process – attiecību ilgums, intensitāte un to gaita ir atkarīga gan no pāridarītāja personības nolūkiem, gan upura vajadzībām un uzvedības,” skaidro “Centrs Dardedze” psiholoģe Daina Dziļuma. “Jaunās tehnoloģijas pāridarītājiem ļauj vieglāk nodibināt tuvas, intīmas attiecības ar bērnu vai pusaudzi, vecākiem par to pat nezinot. Šādām manipulatīvām attiecībām var būt dažādas formas, tostarp emocionālas attiecības, kurās pāridarītājs uzņemas drauga/ draudzenes lomu vai mentora attiecības, kurās pāridarītājs pozicionē sevi kā personu, kura bērnu saprot un atbalsta.”

Kampaņas ietvaros notika arī ekspertu diskusiju, lai aktualizētu jautājumu par būtisko vecāku lomu, mazinot  pusaudžu riskus kļūt par seksuālas vardarbības internetā upuriem. Tajā piedalījās “Centrs Dardedze” speciālistes Daina Dziļuma un Laila BalodeNils Konstantinovs no Pusaudžu Resursu centra, Dace Landmane no Valsts policijas, Andris Šillers no Drošsinternets.lv, kā arī vecāki un pedagogi.

Lai palīdzētu pedagogiem apgūt nepieciešamo informāciju un prasmes, kā runāt ar vecākiem par riska faktoriem, kas var apdraudēt pusaudžu drošību interneta vidē, “Centrs Dardedze” speciālisti ir sagatavojuši un vada apmācību seminārus.

Problēma: bērniem pieaugot, vecāki viņiem velta arvien mazāk laika un nedalītas uzmanības. Nereti sarunas paliek “kā iet”, sekmju pieskatīšanas un kontroles līmenī. Starp pusaudžiem un vecākiem veidojas komunikācijas plaisa. Pusaudzis jūtas nesaprasts un nepieņemts, un tas rada dažādus vardarbības riskus bērnu dzīvē – gan interneta vidē, gan attiecībās reālajā vidē.

Vecākiem kļūst arvien grūtāk saprasties ar saviem bērniem – pusaudžiem, veltīt viņiem nedalītu uzmanību, turklāt saasinās viedoklis par neatkarību, brīvību, pusaudžiem pašnoteikšanos un iespēju pieņemt lēmumus pastāvīgi. Sarunas aizņemtības un emociju dēļ nereti nenotiek vai arī ir «jūtīgas», virspusējas. Vecāki uzskata, ka pusaudži sāk neklausīt un protestē «protesta pēc», savukārt pusaudži jūtas nesaprasti, jo paši vēl mēģina izprast sevi un vienlaikus gaida vecāku atbalstu.

Riski: Komunikācijas plaisa starp vecākiem un pusaudžiem ir pamats zemam pašvērtējumam, problēmām attiecību veidošanā ar citiem un potenciāliem vardarbības riskiem – interneta vidē (sekstings) un reālajā vidē (mobings).

Bērni, kuru vecāki atrod laiku sarunai, vēro bērna uzvedību, prot pamanīt bērna vajadzības un prasmīgi nāk tām pretī, daudz mazākā mērā ir pakļauti manipulācijas riskam, tostarp arī internetā.

Kampaņas video

Kampaņas plakāts

Kampaņas pastkarte

Prezentācija vecāku sapulcēm