AIF projekts “Kopsolī ar laiku”

04.06.2021

AIF projekts “Kopsolī ar laiku”

“Centrs Dardedze” ir uzsācis darbu pie projekta “Kopsolī ar laiku”, kas guvis atbalstu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt “Centra Dardedze” darbību stratēģiskās plānošanas, rezultātu novērtēšanas, sabiedrības informēšanas un finanšu ilgtspējas jomā. Tā aktivitātes ir vērstas divos virzienos:

1. Mājaslapas atjaunošana

"Centrs Dardedze" laika gaitā ir nostiprinājis savas pozīcijas kā uzticams atbalsta punkts ceļā uz drošākas bērnības veidošanu. Līdzās organizācijas galvenai mājaslapai (centrsdardedze.lv) ir izveidotas izglītojošas vietnes vecākiem (paligsvecakiem.lv) un speciālistiem (bernskacietusais.lv), taču ikdienas darbā ir redzams, ka, saskaldot informāciju dažādās vietnēs, rodas grūtības visus resursus kvalitatīvi uzturēt un informēt par tiem mērķauditorijas. Līdz ar to šobrīd nolemts apkopot minētos resursus vienuviet - vietnē centrsdardedze.lv, kur gan vecāki, gan speciālisti varēs atrast gan izglītojošu informāciju par drošām un cieņpilnām attiecībām ar bērnu, gan arī par vardarbības veidiem un pieejamo palīdzību.

Projekta ietvaros plānota organizācijas mājaslapas atjaunošana, lai apvienotu trīs esošās interneta vietnes vienā, uzlabojot informācijas pieejamību mērķa grupām (vecāki, speciālisti, bērni). Tāpat tiks izveidota mājaslapas mobilā versija, kas ļaus kvalitatīvi izmantot izglītojošos un informatīvos resursus arī viedtalrunī. Šīs izmaiņas ļaus pozicionēt organizāciju kā mūsdienīgu kompetenču centru, tādējādi sekmējot ne vien klientu, bet arī atbalstītāju un sadarbības partneru piesaisti “Centrs Dardedze” darbam.

2. Nākamā perioda stratēģijas izstrāde

“Centrs Dardedze” šobrīd darbojas savā piecu gadu plānošanas periodā 2018. - 2022. gadam, kad par darbības stratēģisko prioritāti izvirzīta seksuālās vardarbības pret bērnu novēršana visos līmeņos (primārajā, sekundārajā, terciārajā). Savu stratēģisko mērķi organizācija balsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī Nr.16.2, PVO INSPIRE stratēģijā vardarbības pret bērnu novēršanā, kā arī “Centra Dardedze” ilggadējā prakses pieredzē, strādājot ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Ir definētas arī organizācijas misija, vīzija, vērtības, darbības principi, piecgades mērķi un aprakstīta izmaiņu teorija.

Šobrīd organizācijas vadība iezīmē turpmāko gadu uzdevumus, rīcības, bet nepieciešams vienots stratēģisks skatījums un organizācijas virzības plāns. Tuvojoties esošā stratēģiskā plāna darbības beigām, organizācijas vadība (valde) uzsākusi darbu pie attīstības plānošanas. Sadarbībā ar konsultantu tiks veidota “Centrs Dardedze” stratēģija 2023.-2027.gadam. Šajā procesā tiks izanalizēta iepriekšējā perioda stratēģijas izpilde, apzinātas stiprās un vājās vietas, veiktas aptaujas un intervijas, apkopota visa statistikas informācija. Papildinot zināšanas organizācijas monitoringa, novērtēšanas un mācīšanās (MEL) jomā, tiks paaugstināta nodibinājuma valdes locekļu organizācijas vadības efektivitāte.

Projekta summa: 11 441.98 eiro

Projekta termiņš: no 2021.gada aprīļa līdz 2023.gada martam.

Finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Atpakaļ
       Ziedot Vebināru ieraksti Dāvanu karte

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes