Mediācija

Pie mums pieejams mediācijas pakalpojums.

Ja ģimenē izcēlies konflikts, bērni nereti nonāk vecāku domstarpību krustugunīs un cieš visvairāk. Šī ir viena no daudzām situācijām, kurās ģimenei var palīdzēt mediācija – konstruktīvs veids konfliktu risināšanai.

Mediācija ir strukturēta saruna, kuras mērķis ir ar neitrālas trešās personas palīdzību atrisināt radušās domstarpības. Sarunā piedalās abas konfliktā iesaistītās puses, un tās noslēgumā tiek panākta vienošanās par abām pusēm izdevīgu risinājumu. Uzmanība galvenokārt tiek veltīta nevis problēmas cēloņiem un notikumiem pagātnē, bet gan risinājumam šodien un nākotnē.

Mediācijas laikā tiek ievēroti noteikti pamatprincipi:

  • konfidencialitāte (tai skaitā – mediators nevar doties uz tiesu kā liecinieks)
  • brīvprātība (abas puses ir ieinteresētas rast problēmas risinājumu)
  • neitralitāte (mediators nepārstāv nevienu no pusēm)

Mediācijas pakalpojumi var tikt izmantoti tādos gadījumos kā:

  • strīdu risināšana pirms tiesas
  • pāru konfliktu gadījumā, tai skaitā šķiroties
  • vecāku un bērnu strīdi (ja bērni sasnieguši pusaudžu vecumu)
  • skolu strīdi (starp skolas vadību, pedagogu, vecākiem)
  • pirms tikšanās ar bērnu 3.personas klātbūtnē
  • citu domstarpību gadījumos

Mediatora pakalpojums maksā 40 eiro/stundā. Ja ģimenē ir bērns vecumā līdz 18 gadiem, valsts atbalsta programma piedāvā 5 bezmaksas konsultāciju stundas.

Pakalpojumu “Centrā Dardedze” sniedz sertificēta mediatore, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un 4 bērnu mamma Marika Uškāne.

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu marika.uskane@gmail.com vai zvanot 29490079.