Bērnu emocionālā audzināšana (grupu vadītājiem)

Apmācību kurss sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem, kuru pabeidzot speciālists var patstāvīgi vadīt apmācību un atbalsta grupas vecākiem.

Vecākiem ar maziem bērniem mēdz būt daudz jautājumu par bērnu audzināšanu. Apmācību kurss “Bērnu emocionālā audzināšana” ļauj vecākiem labāk izprast sava bērna uzvedību no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kā arī palīdz saudzīgi koriģēt bērna rīcību reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. “Bērnu emocionālās audzināšanas”  (BEA) programmas mērķis ir:

  • veicināt bērna uzticēšanos un mazināt trauksmi,
  • nostiprināt pašcieņu,
  • attīstīt saskarsmes iemaņas,
  • veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
  • sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
  • veicināt emociju pašregulāciju.

Apmācību dalībnieki apgūst programmu, saņemot gan teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas, paralēli pašiem vadot vecāku grupas. Grupas vadīšana ir obligāta apmācību kursa sastāvdaļa. Tā notiek tiešsaistē,  visiem grupu dalībniekiem tās  vadot pāros,  kuri tiek izveidoti pirmajā nodarbībā satiekoties un iepazīstoties.

Apmācību kursa dalībnieki, kuri apmeklējuši 90% kursa nodarbību un sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecinājumu, kas dod tiesības vadīt vecāku apmācību grupas „Bērnu emocionālā audzināšana”. Apliecība tiek izsniegta par pilnvērtīgu dalību grupā (dalībnieks ir klātesošs – redzams, dzirdams un gatavs iesaistīties). Ja dalībnieks nepiedalās apmācību procesā (neiesaistās darba grupās, nereaģē uz jautājumiem utt.), paturam tiesības apliecību neizsniegt.

Norise: 2024. gadā mācību grupa netiks organizēta. 

Kursa ilgums: 7 nodarbības (katra nodarbība 6 akadēmiskās stundas – plkst. 10.00 – 15.30)

Cena: 445 eiro

Norises vieta: tiešsaistē (Zoom platformā)

1. nodarbība – (Ievads) – tiek dots laiks atrast dalībniekus, vietu.
2. nodarbība – 1., 2. solis
3. nodarbība –  3.,4. solis + supervīzija
4. nodarbība –  5.,6. solis + supervīzija
5. nodarbība – 7.,8. solis + supervīzija
6. nodarbība –  9.,10. solis + supervīzija
7. nodarbība – noslēgums

Lai pieteiktos uz apmācību kursu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu, spiežot uz pogas “Pieteikties”.

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
2024. gadā mācību grupa netiks organizēta.
Cena:
445 eiro
Pieteikties