Kārtējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem

No 2024. gada 16. aprīļa stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 241 – “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Pēc MK noteikumiem kompetences pilnveides programma sastāv no sākotnējās profesionālās kompetences pilnveides programmas (40 akadēmisko stundu apjomā) un kārtējās profesionālās kompetences pilnveides programmas (24 akadēmisko stundu apjomā).

Speciālists, kurš apguvis sākotnējo programmu (40 ak.st.), ik pēc diviem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot vienu kārtējās programmas moduli (8 ak.st.), kopā 6 gadu laikā, apgūstot trīs moduļus (kopā 24 ak.st.)

Mācību programmas 3 moduļu tēmas:
[1] bērna labāko interešu principa darbība tiesību piemērošanas praksē;
[2] bērna līdzdalības principa darbība tiesību piemērošanas praksē;
[3] starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzības sistēmā.

Kārtējās programmas modulis apgūstams sešu mēnešu laikā pēc divu gadu termiņa iestāšanās. Moduļus drīkst apgūt arī jauktā secībā.

“Centrs Dardedze” 2024. gada 9. jūlijā, plkst. 10.00 – 17.00, tiešsaistē (Zoom), organizē otro mācību programmas moduli “Bērna līdzdalības principa darbība tiesību piemērošanas praksē”.

Moduļa galvenie uzdevumi:

  • aplūkot aktualitātes tiesisko regulējumu un tiesību piemērošanas praksē;
  • iemaņu pilnveide bērna līdzdalības izvērtēšanas un ieviešanas procesā;
  • iemaņu pilnveide bērna līdzdalības izvērtēšanas un ieviešanas procesā;
  • iemaņu pilnveide bērna līdzdalības veicināšanai dažādos vecumposmos un situācijās;
  • prasmju pilnveide saskarsmes veidošanai līdzdalības procesa nodrošināšanā.

Mācību dalībnieki, kuri noklausījušies mācību moduli pilnā apmērā un sekmīgi nokārtojuši pārbaudes darbu mācību moduļa beigās, saņem “Centrs Dardedze” izsniegtu apliecību.

Ja modulis nav apgūts pilnā apmērā un pārbaudes darbs nav nokārtots, “Centrs Dardedze” patur tiesības apliecību par mācību moduļa apguvi neizsniegt.

Cena: 98 eiro (1 modulis).

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
2024. gada 9. jūlijā, plkst. 10.00 - 17.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Cena:
98 eiro
Pieteikties