Bērnu un jauniešu seksuālās uzvedības luksofors – kam pievērst uzmanību un kā rīkoties

Seminārs “Bērnu un jauniešu seksuālās uzvedības luksofors – kam pievērst uzmanību un kā rīkoties” paredzēts sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem un citiem profesionāļiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem un kuriem ir svarīgi spēt novērtēt bērna seksuālo uzvedību un prast uz to reaģēt.

Semināra laikā dalībnieki uzzinās:

  • Vardarbība pret bērnu: kādi ir izplatītākie vardarbības veidi Latvijā?
  • Seksuālās vardarbības veidi un pazīmes.
  • Kā rīkoties, ja pazīmes liecina par iespējamu bērna seksuālu izmantošanu?
  • Kāda seksuāla uzvedība ir vecumposmam atbilstoša, kam būtu jāpievērš uzmanība un kāda var būt kaitējoša seksuāla uzvedība?
  • Praktiski uzdevumi, kam pievērst uzmanību un kā rīkoties.

Norise: nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.

Semināru vada: “Centra Dardedze” vadītāja Laila Balode.

Semināra ilgums: 6 akadēmiskās stundas

Cena: 65 eiro

Nodrošinām šīs mācības arī individuāliem iestāžu kolektīviem.

Norises vieta: tiešsaistē (Zoom platformā)

Plašāka informācija, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
Nākamās mācības notiks 2024. gadā, tiešsaistē Zoom.
Cena:
65 eiro
Pieteikties