Preventīvā programma Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Bērnudārzs parasti ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk vēl neiepazītā pieaugušo un daudzu citu bērnu vidē. Tas ir liels izaicinājums gan katram bērnam un viņa ģimenei, gan arī pirmsskolas darbiniekiem. Rūpējoties, lai iestādes vide būtu bērniem droša un draudzīga, nodibinājums “Centrs Dardedze” un biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir izstrādājušas un kopš 2015.gada īsteno preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (BDDB).

Programmas mērķis

Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam fiziski un emocionāli drošu, pieņemošu un draudzīgu, kurā darbinieki savlaicīgi atpazīst un spēj novērst bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku vidū. Īstenojot programmu, pirmsskolai kļūst par vietu, kura iesaista un atbalsta ikviena bērna vecākus, kā arī izglīto, uzrauga un stiprina visu līmeņu darbiniekus.

BDDB programmas tiek īstenota četros posmos:

 1. posms – Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”
 2. posms – E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”
 3. posms – Bērnu tiesību aizsardzības protokols
 4. posms – Atbalsta nodarbības pēc izvēles

Kas notiek pēc tam?

Kad pirmsskola ir izgājusi visus četrus programmas posmus, mēs rīkojam klātienes sarunu ar iestādes BTA komandu un BDDB programmas vadītājiem. Turpmāk pieejami regulāri BDDB programmas atbalsta pasākumi.

Ieguvumi

Iesaistoties programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un apgūstot visus četrus tās posmus, pirmsskolas iegūst:

 • uzlabotas prasmes agrīni identificēt riska faktorus;
 • zināšanas, kā efektīvi risināt problēmsituācijas, sadarbojoties ar kolēģiem un bērnu vecākiem;
 • pārliecību un spēju drošāk rīkoties sarežģītās situācijās;
 • iestādes Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) komandai – pieredzi, kā sadarbojoties risināt problēmas;
 • saskaņotu rīcību problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai;
 • padziļinātu izpratni un zināšanas par bērnu vajadzībām un vienotu izpratni par bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu iestādē.
 • atbalstošāku vidi bērniem, kuri saņem drošību un cieņpilnu, atbildīgu pieaugušo iesaisti.

Programmas dalībnieki

Šobrīd programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas 70 pirmsskolas izglītības iestādes visā Latvijā – 60 Rīgas pirmsskolas un 10 pirmsskolas no citām pašvaldībām.

Programmas jaunumi

Mēs turpinām attīstīties: pēc gandrīz desmit gadu aktīvas programmas īstenošanas veicām rūpīgu izvērtēšanu, lai pārliecinātos par satura atbilstību pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām un programmas mērķu sasniegšanu. Programmas veidotāji un īstenotāji uzklausīja programmas dalībnieku vajadzības, atsauksmes un viedokļus. Tā rezultātā 2023.gadā programmā ir ieviesti vairāki uzlabojumi:

 • Fokuss tika mainīts no uzraudzības, kas paredzēja sertificēšanu un resertifikāciju (tādas vairs nebūs), uz plašāku individuāla atbalsta sniegšanu katrai iestādei, atbilstoši izteiktajām vajadzībām programmas ietvaros.
 • Līdz šim, programmā viens no posmiem bija Džimbas 11 soļu drošības programma, kas turpmāk BDDB mācību saturā vairs nav iekļauta, lai mācībās vairāk spētu koncentrēties uz pirmsskolu darbinieku izglītošanu. Tā kā joprojām ir ļoti svarīgi mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, to katra pirmsskola izglītības iestāde pēc izvēles var apgūt šeit: http://www.dzimba.lv/.

Programmas veidotāji

 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” vadītāja Sandra Simsone, tālrunis 26546610, e-pasts sandra.simsone@sosbca.lv

 • “Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Kopš 2001. gada centrā tiek sniegta profesionāla palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īstenotas programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, “Centrs Dardedze” grib palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem. Vairāk informācijas: drosaberniba.lv/bernamdross

“Centrs Dardedze” programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” koordinatore Sandra Strūberga tālrunis 29400338; e-pasts sandra.struberga@centrsdardedze.lv

Programmas atbalstītāji:

Programmas izveidei – OAK Foundation

Programmas izveidei un ieviešanai Rīgā – Rīgas domes Labklājības departaments

Plašāk par programmu un tās dalībniekiem lasi šeit: https://drosaberniba.lv/bernamdross