Terapeitiskās metodes

Apmācību kurss sagatavo psihologu darbam ar vardarbībā cietušu bērnu. Tajā apgūsiet prasmes un instrumentus, lai efektīvi strādātu ar bērna traumatisku pieredzi,  kā arī ar simptomiem un sekām, ko šis notikums radījis bērnam un ģimenei.

Apmācību laikā tiek aplūkotas būtiskākās tēmas, ar kurām ir svarīgi strādāt, ja bērns ir cietis no vardarbības. Būs iespējams apgūt tehnikas veiksmīgai pirmajai saskarsmei ar bērnu, tehnikas, kā koncentrēties uz realitātes apzināšanos un stiprināt autonomiju, veicināt emociju apzināšanos un pašregulāciju , koncentrēties uz atbilstošām domām un izpratni par notikušo, veicināt spēju saskatīt cerību/ticību pozitīvai nākotnei. Apmācībās arī tiek aplūkotas metodes, kā strādāt ar vainas izjūtu pēc notikušas vardarbības, stiprināt bērna attiecības ar nevardarbīgo aprūpētāju, kā strādāt ar seksualitātes tēmu.

Apmācības ietver praktisku darbošanos, diskusijas, dalīšanos pieredzē, apmācību noslēgumā tiek veidots plāns, kā strādāt ar bērnu, izvirzot sadarbības mērķi un izvēloties piemērotas metodes.

Uz apmācībām gaidīsim praktizējošus psihologus (ar maģistra grādu vai studējošus maģistrantūras pēdējā kursā). Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņem grāmatu par terapeitiskajām metodēm darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem latviešu valodā.

Laiks: 2021. gada 11., 12. un 15.oktobrī 10.00-16.00.

Norise: tiešsaistē (ZOOM)

Mācības vada: psiholoģes Līga Redliha un Daina Dziļuma

Kursa ilgums: 3 dienas (24 akadēmiskās stundas)

Cena: 200 eiro

Plašāka informācija, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv.