Projekts “Never Violence”

Centrs Dardedze sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā un Zviedrijas institūtu kopīgi iesaistījušies projektā “Never Violence”.

Zviedrija bija pirmā valsts, kas pievienojās Globālajai partnerībai (End the Violence Against Children), lai tiktu izbeigta vardarbība pret bērniem visā pasaulē. Centrs Dardedze šī projekta ietvaros sadarbojas ar Zviedrijas un citiem ekspertiem vardarbības izskaušanas lauciņā, lai sasniegtu ANO izstrādātos Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030 un sasniegtu mērķi 16.2. – izbeigt vardarbību, izmantošanu, tirdzniecību, spīdzināšanu un visu veidu vardarbību pret bērniem.

Globālā partnerība vardarbības pret bērniem izskaušanai tika uzsākta 2016. gada jūlijā, un tā ir UNICEF, citu ANO aģentūru, valdību, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora kopīga iniciatīva. Zviedrija bija pirmā valsts pasaulē, kas iesaistījās “Ceļa meklētāju” (“Pathfinding”) valstu kustībā, kam pašlaik pievienojušās 30 pasaules valstis. Centrs Dardedze uzskata, ka šai kustībai vajadzētu pievienoties arī Latvijai.

“Never Violence” projekta ietvaros Centrs Dardedze rīko divas Ekspertu padomes diskusijas, kurās piedalās vairāku ministriju pārstāvji, vadošu NVO vadītāji un citi eksperti, kas ir iesaistīti vardarbības pret bērnu izskaušanā. Ekspertu padomes diskusijās tiek pārspriestas iespējas un soļi, kā Latvijai pievienoties globālajai partnerībai, kā arī aplūkota pieredze no ārzemju ekspertiem.

Projekta ietvaros 2020.gada 10.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks konference “Aizej tur – nezin kur? Ceļa meklējumi vardarbības pret bērnu novēršanai”. Tās mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību līmenī izpratni par stratēģiski pārdomātas, pētījumos balstītas un mērķtiecīgas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nepiecšamību un katras iesaistītās puses nozīmi tajā.

Konferences laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā tiks atklāta izstāde “Bez vardarbības”. Izstādes ilustrācijas izstrādājusi zviedru māksliniece Stīna Virsēna, apvienojot tās ar citātiem no bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas runas “Bez vardarbības”.

Plašāk par Never Violence projektu: projekta koordinatore Estere Glūdiņa, tālrunis: +371 67600685, e-pasts: estere.gludina@centrsdardedze.lv.

Projektu līdzfinansē un tas veidots sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Zviedru institūtu.