Psihologa konsultācijas

Psihologa konsultācija palīdz risināt psiholoģiskas grūtības, apzināt un izmantot cilvēka stiprās puses, tikt galā ar traumatisku pieredzi, mainīt neefektīvus uzvedības modeļus, pārvarēt grūtības, sasniegt uzstādītos mērķus un citos gadījumos.

Konsultējam bērnus:

 • Kuri izjūt traucējošas bailes, trauksmi;
 • Kuri piedzīvojuši tuva cilvēka zaudējumu;
 • Kuri piedzīvojuši vardarbību vai citu traumatisku pieredzi;
 • Kuriem nepieciešams emocionāls atbalsts procesuālo darbību (t.sk. kriminālprocesa) laikā;
 • Kuri izjūt grūtības veidot attiecības ar vienaudžiem (grūtības sadarboties, savaldīties, nedrošība utt.);
 • Kuriem nepieciešama dziļāka izpratne par personisko drošību saskarsmē ar citiem;
 • Kuriem vajadzīga palīdzība pozitīva pašvērtējuma veidošanās procesā;
 • Kā arī citos gadījumos.

Konsultēšanas pakalpojums bērniem ieteicams sākot no 6-7 gadu vecuma.

Konsultējam pieaugušos:

 • Kad nepieciešams uzlabot vecāka prasmes bērna/bērnu audzināšanā (apgūt vai papildināt bērna uzvedības koriģēšanas prasmes, izprast bērna vecumposma īpatnības, uzlabot izpratni par bērna emocionālajām vajadzībām u.c.);
 • Kuri vēlas atjaunot, uzlabot bērnu un vecāku attiecības;
 • Kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts krīzes situācijā;
 • Lai atbalstītu vecākus, ja bērns cietis no vardarbības;
 • Sniedzot emocionālu atbalstu ģimenei, kad bērns iesaistīts procesuālās darbībās (t.sk. kriminālprocesā);
 • Lai pārstrādātu vecāka bērnībā piedzīvotās vardarbības pieredzi;
 • Ar mērķi palīdzēt pārtraukt destruktīvas attiecības;
 • Lai uzlabotu emocionālo pašsajūtu un risinātu citas psiholoģiskas grūtības.

Cenas:

 • Psihologa konsultācija 50min: 50.00 eiro
 • Konsultācijas notiek vienu reizi nedēļā, konkrētā laikā un dienā, iepriekš par to vienojoties.
 • Sadarbības beigās, atbilstoši Psihologu likuma prasībām, tiek sagatavots sadarbības pārskats.

Kādās situācijās psiholoģiskā konsultēšana varētu būt neefektīva?

 • Cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, kuri neapzinās savas grūtības un nelieto ārsta nozīmētos medikamentus;
 • Bērniem, kuru vecāku starpā turpinās destruktīvi konflikti un tajos tiek iesaistīts bērns;
 • Cilvēkiem ar nozīmīgām intelektuālām grūtībām, kuriem lietderīgāk būtu apgūt vai uzlabot konkrētas prasmes, darbojoties reālajā dzīves vidē ar asistenta palīdzību;
 • Cilvēkiem, kuriem ir krasi noliedzoša attieksme pret konsultēšanu vai trūkst izpratnes par savām grūtībām, un līdz ar to nav motivācijas pieņemt psiholoģisku palīdzību.

Pieteikšanās: pa tālruni 67600685, kā arī rakstot uz info@centrsdardedze.lv.

Psihologa konsultācijai tiešsaistē var pieteiikties, arī aizpildot pieteikuma anketu.