Biežāk uzdotie jautājumi

Ko dara “Centrs Dardedze”?

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kura darbojas trīs virzienos:

  • Sniedzam psihologu konsultācijas – īpaši vardarbības pret bērnu gadījumos.
  • Izglītojam bērnus, vecākus un speciālistus.
  • Darbojamies interešu aizstāvībā (ne konkrētu gadījumu risināšanā, bet gan piedaloties dažādās darba grupās un likumprojektu izstrādē, kas veicina labāku bērnu tiesību aizsardzību valstī).

“Centrs Dardedze” ir vienīgā organizācija Latvijā, kas ir specializējusies bērnu seksuālas izmantošanas novēršanā.

Par psihologu konsultācijām

Kā tiek organizēts psihologu konsultāciju laiks?

Psihologu konsultācijas “Centrā Dardedze” notiek vienu reizi nedēļā, vienā konkrētā laikā pēc vienošanās. Ja plānots saņemt visas desmit pieejamās psihologa konsultācijas ar sociālā dienesta nosūtījumu, tad drīkst kavēt divas no tām (brīdinot mūs vismaz 24 stundas iepriekš. Ja klients laikus nebrīdina par neierašanos, sadarbība var tikt pārtraukta, bet no maksas klientiem par rezervētam neapmeklētām konsultācijām var tikt iekasēta konsultācijas maksa.

Vai varu vest pie psihologa tikai savu bērnu, vecākam ar psihologu nerunājot?

Psihologa sarunas ar bērna vecākiem ir ļoti nozīmīga mūsu darba daļa – pirmā saruna notiek tikai ar bērna vecāku (vecākiem), kā arī pēdējo konsultāciju veltām sarunai ar vecāku, sniedzot atgriezenisko saiti un rekomendācijas. Sadarbība ar vecākiem ir ārkārtīgi svarīga, lai atbalsts bērnam būtu patiešām palīdzošs šobrīd un ilgtermiņā.

Cik ātri varēsim tikt pie “Dardedzes” psihologa?

Pieprasījums nereti ir lielāks par mūsu iespējām – lai tiktu uz konsultāciju pie “Dardedzes” psihologiem, dažkārt klientiem nākas pagaidīt rindā. Ar katru klientu sazināmies rindas kārtībā, kad atbrīvojas kāds psihologu laiks. Pie mums šobrīd strādā septiņi psihologi, kuri nodrošina gan psiholoģiskās konsultācijas, gan arī vada apmācības speciālistiem un grupas vecākiem. Jāņem vērā, ka psihologa darbs ir ilgstošs – parasti tās ir desmit konsultācijas vienam klientam, un vajadzības gadījumā šis laiks var tikt pagarināts. Turklāt prioritāri palīdzību cenšamies sniegt bērniem, kuri cietuši no seksuālas izmantošanas un citiem vardarbības veidiem, kā arī veic paškaitējumu, tāpēc aicinām būt saprotošiem. Cenšamies mūsu psihologu pulku papildināt, lai rindās būtu jāgaida īsāku laiku.

Kur vēl varu vērsties, ja mūsu bērnam psihologs nepieciešams tūlīt, bet pie jums jāgaida rindā?

Iesakām interesēties par pieejamiem psihologiem Klīnisko psihologu asociācijas mājaslapā www.kpa.lv, krīzes centrā “Skalbes”, Pusaudžu resursu centrā, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā vai arī savas pašvaldības sociālajā dienestā. Tūlītēju padomu varat saņemt, jebkurā diennakts laikā zvanot uzticības tālruņiem 116111 vai 116123 .

Par psiholoģisko izpēti

No kāda vecuma iespējams bērnam veikt psiholoģisko izpēti?

Izpētes veicam bērniem no četru ar pusi gadu vecuma, vienmēr ņemot vērā bērna individuālo attīstību un komunikācijas prasmes. Mazākiem bērniem valodas attīstības un šī vecumposma atmiņas īpatnības būtiski ierobežo psiholoģiskās izpētes iespējas. Tāpat būtiski izvērtēt citus iespējamos risinājumu veidus, pirms pieņemt lēmumu par bērna psiholoģiskās izpētes veikšanu.

Cik ātri var iegūt psiholoģiskās izpētes atzinumu?

“Centrā Dardedze” darbs pie psiholoģiskās izpētes aizņem vismaz divus mēnešus – sešas nedēļas (reizi nedēļā) notiek psihologa konsultācijas un divas līdz četras nedēļas aizņem atzinuma sagatavošana. Līdz ar to kopumā šim pakalpojumam nepieciešamas 10-12 nedēļas, pie nosacījuma, ka netiek izlaistas konsultācijas un gadījums nav pārlieku sarežģīts.

Vai veicat bērnam psiholoģisko izpēti vecāku šķiršanās gadījumā?

Destruktīvi konflikti vecāku šķiršanās gadījumā ir viena no kaitīgākajām un smagākajām situācijām, kāda var būt bērna dzīvē. Mums rūp bērna labākās intereses, tāpēc šķiršanās gadījumā vispirms iesakām darīt visu iespējamo, lai arī šķiršanās procesā vecāki saglabātu cieņpilnas, saprotošas attiecības, jo bērns vienlīdz mīl un tiecas pēc abiem vecākiem. Līdz ar to primāri mēs ieteiktu vecākiem mediācijas pakalpojumu, psihologa konsultāciju, kā arī pašu vecāku spēju izpēti, nevis veikt psiholoģisko izpēti bērnam. Izpēte bērnam nepalīdz, taču nereti tiek izmantota kā ierocis savstarpējās cīņās. Protams, situācijās, kad psiholoģiskās izpētes veikšana šķiet pamatota, mēs to veicam.

Vai veiksiet psiholoģisko izpēti, ja mums ir šaubas par cita speciālista sagatavoto atzinumu?

Neveicam un neiesakām veikt izpētes biežāk nekā vienu reizi gadā, ar retiem izņēmumiem, jo tas visbiežāk nav bērna labākajās interesēs. Vecāka neticībai nevajadzētu būt kā galvenajam argumentam bērna pakļaušanai atkārtotai izpētei. Ja ir bažas par speciālista kompetenci, var vērsties Psihologu Sertifikācijas padomē, lai apstiprinātu vai noraidītu vecāku bažas. Turklāt, ja tiek veikta tāda paša veida izpēte, tad lielākoties metodes pārklātos un bērns tās atcerētos, tādējādi liedzot iespēju iegūt objektīvu informāciju. Ja apstākļi nav mainījušies, tad vispirms būtu ieteicams izpildīt atzinumā sniegtās rekomendācijas.

Par pakalpojumu maksu

Vai “Dardedzē” var apmeklēt psihologu bez maksas ar ģimenes ārsta nosūtījumu?

Nē, “Centrs Dardedze” nav valsts apmaksātās psiholoģiskā atbalsta programmas dalībnieks. Ar speciālistu sarakstu, pie kuriem iespējams saņemt bezmaksas konsultāciju ar nosūtījumu, varat iepazīties šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba

Ko darīt, ja vēlos nākt pie psihologa “Dardedzē”, bet nevaru atļauties segt psihologa izmaksas?

Jums ir iespēja saņemt nosūtījumu “Dardedzes” psihologa apmeklējumam no Rīgas sociālā dienesta. Taču arī tad, ja nevēlaties vērsties sociālajā dienestā – seksuālas izmantošanas vai vardarbības pret bērnu gadījumā noteikti sazinieties ar mums, aprunāsimies un palīdzēsim rast risinājumu, lai jūs varētu saņemt psiholoģisku atbalstu pie mūsu speciālistiem.

Par mobingu

Kādu atbalstu vai palīdzību “Centrs Dardedze” šobrīd var piedāvāt izglītības iestādēm?

  • Pirmsskolas izglītības iestādēm – ja vēlaties, lai mobinga tēma tiktu savlaicīgi uzrunāta un caurvīta pirmsskolas mācību programmas kontekstā katrā grupiņā, piedāvājam Jūsu iestādei īstenot programmu “Lielās Dzīves Skola”, kuras laikā nododam pedagogiem metodisku materiālu ar 7 praktiskām nodarbībām emocionālās vides uzlabošanai ikdienas darbā ar bērniem. Sīkāka informācija par to: https://centrsdardedze.lv/pakalpojumi/lielas-dzives-skola/
  • Ja apsverat domu par visaptverošanas anti-mobinga programmas ieviešanu savā skolā, tad aicinām aplūkot mājaslapu: www.nekluse.lv
  • Ja vēlaties kā skolas komanda saņemt konsultāciju kādas konkrētas situācijas risināšanai, mobinga novēršanas plāna izstrādei, par to ir iespējams vienoties, rakstot uz: apmacibas@centrsdardedze.lv

Kādu atbalstu vai palīdzību “Centrs Dardedze” šobrīd var piedāvāt vecākiem?

Par Džimbas drošības programmu

Vai varu kļūt par Džimbas aģentu?

Jā, ja strādājat izglītības iestādē un vadība atbalsta jūsu iesaistīšanos mūsu programmā. Iesaistīšanās Džimbas drošības programmas īstenošanā nebūs tikai Jūsu individuāla iniciatīva, bet visas iestādes apņemšanās. Plašāk uzziniet, rakstot uz e-pastu ilze.znotina@centrsdardedze.lv.

Vai Džimba var atbraukt pie bērniem uz mūsu izglītības iestādi?

Uz atsevišķām izglītības iestādēm Džimba šobrīd nedodas, taču periodiski rīkojam “Džimbas viesskolu” – tad mūsu komanda dodas uz konkrētu pašvaldību, kur tuvējās apkaimes izglītības iestāžu bērniem konkrētā laika periodā vada nodarbības.

Kādam vecumposmam paredzēts Džimbas pasniegtais saturs?

Nodarbības un nometnes vadām 5 līdz 9-10 gadus veciem bērniem.

Kā pieteikties Džimbas nodarbībai vai nometnei?

Rakstot uz e-pastu agnese.lorence@centrsdardedze.lv. Tā kā pieprasījums ir liels, var gadīties, ka tiekat iekļauti gaidītāju rindā un saņemsiet ziņu, tiklīdz atbrīvojas kāds laiks vai tiek izsludināta pieteikšanās.

Par citiem pakalpojumiem

Vai varat palīdzēt, ja šobrīd redzu vai dzirdu vardarbību pret bērnu?

Nē, diemžēl “Centrs Dardedze” nav reaģēšanas vienības, kas nodarbotos ar akūtu vardarbības situāciju risināšanu. Ja piedzīvojat situāciju, kurā kāds bērns ir apdraudēts, lūdzam nekavējoties ziņot policijai. Par citām iestādēm, kur vērsties, aicinām ieskatīties šeit: https://centrsdardedze.lv/drosibas-biblioteka/kur-versties/

Kur vecākiem vērsties, ja nepieciešama palīdzība šķiroties?

2024. gadā “SOS bērnu ciemati” nodrošina atbalsta pakalpojumu rīdziniekiem, kas ir motivēti atjaunot attiecības vai cieņpilni izšķirties. Pakalpojuma ietvaros pieejama ģimenes terapija, psiholoģisks atbalsts bērnam un mediācija. Plašāka informācija, sazinoties ar Rīgas bāriņtiesas Domstarpību nodaļu (Iveta Lielmane) vai SOS ģimeņu atbalsta centru (Ivita Puķīte).

Vai “Centrs Dardedze” var palīdzēt, ja esam neapmierināti ar sociālā dienesta vai bāriņtiesas darbu?

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, tāpēc mums nav iespējas tiešā veidā ietekmēt valsts vai pašvaldību iestāžu veikumu. Ja jums ir šaubas par sociālā dienesta darba kvalitāti, par to varat uzrunāt vietējo pašvaldību (Rīgas gadījumā – Labklājības departamentu), savukārt par bāriņtiesas darba kvalitāti varat vērsties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Tāpat arī ir iespēja vērsties Tiesībsarga birojā.

Vai “Centrs Dardedze” nodrošina pakalpojumu saskarsme ar bērnu saskarsmes personas klātbūtnē?

Nē, mēs to nedarām kopš 2018.gada. Par šī pakalpojuma saņemšanas iespējām aicinām interesēties bāriņtiesā.

Vai varat ieteikt mums labu speciālistu (psihologu, psihiatru, juristu utt.)?

Konkrētus speciālistus nevaram jums ieteikt, jo nevaram zināt to šī brīža pieejamību un noslodzi. Aicinām izpētīt mūsu mājaslapas sadaļu “kur vērsties” https://centrsdardedze.lv/drosibas-biblioteka/kur-versties/

Vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz piedalīšanos “Centrs Dardedze” rīkotajās vecāku grupās?

Lai piedalītos grupā, vecākam nepieciešama regulāra saskarsme ar bērnu (klātienē vai vismaz sazinoties caur viedierīcēm), jo būtiska mācību daļa ir mājasdarbi, kas veicami kopā ar bērnu.