XI konference (2020. gads)

Centrs Dardedze 11.ikgadējā starptautiskā konference
“Aizej tur – nezin kur? Ceļa meklējumi vardarbības pret bērnu novēršanai”

10.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Centrs Dardedze ikgadējā konference, kuru šogad rīkojām sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Zviedru institūtu. Šoreiz tās mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību līmenī izpratni par stratēģiski pārdomātas, pētījumos balstītas un mērķtiecīgas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nepieciešamību un katras iesaistītās puses nozīmi tajā.

Mērķauditorija: politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji valsts un pašvaldību līmenī (ministriju un pašvaldību pārstāvji, bāriņtiesu un sociālo dienestu vadītāji un citas amatpersonas, kas pieņem lēmumus par bērniem un ģimenēm).

Pagājuši 30 gadi kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, taču bērnu aizsardzības joma Latvijā ir kā kuģis bez kapteiņa un bez noteikta kursa. Ir pienācis brīdis, kad mēs vairs nedrīkstam tikai dzēst nejauši uzietus “ugunsgrēkus” – daudz vairāk pūļu nepieciešams ieguldīt prevencijā un sabiedrības izglītošanā, vēl pirms vardarbība ir notikusi.

Mēs nevaram runāt par vardarbības samazināšanu, ja neveicam sistemātiskus pētījumus un nenospraužam konkrētus mērķus, ko gribam mainīt. Neveidojot starpinstitucionālu ilgtermiņa plānošanu, nav iespējams efektīvi īstenot mūsu kopīgo misiju – palīdzēt bērniem uzaugt drošā un cieņpilnā vidē.

Šī gada konference ļaus paskatīties uz bērnu aizsardzības sistēmu no malas, lai:

  • ieraudzītu gan sistēmas “robus”, gan iespējas;
  • palīdzētu saprast stratēģiskas pieejas nozīmi un ieguvumus;
  • uzzinātu, ko mēs varam mācīties no starptautiskās pieredzes;
  • ļautu kopējā bildē ieraudzīt katram sevi – savu neaizvietojamo lomu un nozīmi bērnu aizsardzībā.

Konferences ieraksts redzams portālā LSM.lv šeit.

     

 

8.30 – 9.00 Reģistrācija un rīta kafija
9.00 – 9.10 Konferences atklāšana – moderators Valdis Melderis
9.10 – 10.00 Uzrunas:

Egils Levits, Valsts prezidents

Jānis Bordāns, tieslietu ministrs, Ministru prezidenta biedrs

Ramona Petraviča, labklājības ministre

Evika Siliņa, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs

Hanness Tordengrens, Zviedrijas vēstniecības pārstāvis

Laila Balode, Centrs Dardedze valdes locekle

10.00 – 10.20 Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai: Latvija kā “Ceļa meklētāju” valsts darbības aktivizēšanai – Sabine Rakotomalala, end-violence.org
10.20-10.40 Vardarbības pret bērniem novēršana: kā INSPIRE statēģijas var palīdzēt? – Jondžī Jons (Yongjie Yon), Pasaules Veselības organizācija
10.40-11.00 Vardarbības pret bērniem izskaušana – daļa no Dienaskārtības 2030 – Elizabete Dālina (Elisabeth Dahlin), Bērnu ombuds Zviedrijā
11.00 – 11.30 Izstādes “Bez vardarbības” atklāšana un kafijas pauze
11.30 – 11.50 Preventīvā atbalsta sistēmas izveide veselīgai bērnu attīstībai un pašrealizācijai – Sigita Sniķere, Pārresoru koordinācijas centrs
11.50 – 12.10 Ko mēs zinām un nezinām par seksuālo vardarbību pret bērnu Latvijā? – Zane Linde-Ozola, Latvijas Universitāte
12.10 – 12.30 “INSPIRE 7 stratēģiju” konteksts seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanai Latvijā – Agnese Sladzevska un Laila Balode, Centrs Dardedze
12.30 – 13.30 Pusdienas
13.30 – 14.30 Darba grupas par spilgtākajām problēmām vardarbības pret bērnu prevencijā Latvijā, kā arī to risinājumiem (ar fokusu uz bērnu seksuālas izmantošanas novēršanu)
14.30 – 15.30 Ekspertu paneļdiskusija:

  • Indra Gratkovska, Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore
  • Aivita Putniņa, LU Antropoloģijas studiju katedras vadītāja, sociālantropoloģe
  • Oļegs Lavčinovskis, Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks
  • Jana Felmane, Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja
  • Jana Muižniece, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
  • Solivita Lazdiņa, Projekta 2030 vecākā eksperte
15.30 – 15.45 Noslēgums

 

Konferences laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā atklāta izstāde “Bez vardarbības”, kuras ilustrācijas izstrādājusi zviedru māksliniece Stīna Virsēna, apvienojot tās ar citātiem no bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas runas “Bez vardarbības”. Izstāde apskatāma līdz 2020.gada 10.oktobrim.