XII konference (2021. gads)

Ko var izmērīt, to var izmainīt!

2021. gada 7.oktobrī “Centrs Dardedze” organizēja 12. ikgadējo konferenci ar nosaukumu “Ko var izmērīt, to var izmainīt: datu un sadarbības nozīme vardarbības pret bērnu novēršanā”.

Mērķis

Konferences mērķis ir veicināt sistēmiskas pārmaiņas – aicināt valsts un pašvaldības institūcijas apzināties vardarbības pret bērnu mērījumu nozīmi un pielietojumu politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī sniegt aktuālāko informāciju par starpinstitucionālās sadarbības attīstību un labo praksi.

Konferences saturs

Lai runātu par vardarbības pret bērniem mazināšanu, vispirms ir svarīgi to mērīt – regulāri un sistemātiski apzināt vardarbības pret bērniem līmeni sabiedrībā, jo kā gan citādi ir iespējams izvērtēt dažādu izglītojošu un atbalsta pasākumu efektivitāti. Datus par dažādiem vardarbības aspektiem vāc dažādas institūcijas – katra savā veidā, savā sistēmā, un šie dati nekur “nesatiekas” – sistemātiska datu analīze nenotiek. Līdz ar to konferences pirmo daļu veltīsim tieši datu tēmai – kādas problēmas datu vākšanā vērojamas šobrīd un kādu vardarbības monitoringa sistēmu būtu nepieciešams veidot jau tuvākajā nākotnē.

Savukārt, konferences otro daļu veltīsim sadarbības jautājumiem. Vardarbība pret bērnu ir sociāla problēma, kuras risināšanā ir iesaistītas vismaz piecas ministrijas, kā arī daudzas tiesībsargājošās un sociālās jomas iestādes, taču sadarbība nenotiek “pati no sevis” – tā ir jāorganizē, virzot komandu uz kopīgu mērķi. Jāuzsver, ka efektīvs atbalsts bērnam un ģimenei pieejams tikai tad, ja iestādes aktīvi sadarbojas, prioritāri domājot par bērna labākajām interesēm un redzot situāciju plašāk par savas tiešās atbildības robežām. Ņemot vērā nesen notikušo reģionālo reformu, konferencē sniegtā informācija var palīdzēt gan plašāk izmantot līdzšinējo labo praksi, gan arī sniegt jaunas idejas sadarbības uzlabošanai.

Katras daļas noslēgumā rīkojām diskusiju, atbildot arī uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Līdzās prezentētājiem pirmajai konferences diskusijai pievienojās Iekšlietu ministrijas pārstāve Irēna Putāne un Valsts policijas pārstāve Vineta Pavlovska, savukārt otrajai diskusijai – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs Jānis Ābele.

Mērķauditorija

Konferences galvenā mērķauditorija ir profesionāļi: tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, izglītības pārvalžu darbinieki, kā arī citi valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar bērnu un ģimeņu jautājumiem.

Dalība

Konference notika tiešsaistē – portāla “Delfi” tiešraidē, “Centrs Dardedze” un “LSM Bērnistaba” Facebook lapās.

Konferences ieraksts redzams ŠEIT.

Plašāka informācija: konferences@centrsdardedze.lv

PROGRAMMA

Prezentācijas:

Zane Linde Ozola – Dzīve miglā: vardarbības pret bērnu datu problēmas Latvijā
Ilze Bērziņa – Ārstniecības iestāžu loma un informācijas apmaiņa vardarbības prevencijas jomā
Ivita Krastiņa – Vardarbības mazināšanas un novēršanas pasākumu progress
Jānis Erts – Vai bērniem atliek tikai cerēt, ka pieaugušie sadarbosies?
Ilona Kronberga – Starpinstitucionālās sadarbības formu attīstība
Evita Zālīte-Grosa – Labklājības ministrijas loma starpinstitucionālās sadarbības veicināšanā bērnu tiesību aizsardzībai
Ina Behmane – Iestāžu sadarbības pieredze Saldus pašvaldībā

Konferenci atbalsta