BADEV – “Bērna māja” reģionos

Lai attīstītu “Bērna māja” modeļa ieviešanu Latvijas reģionos un pilnveidotu speciālistu zināšanas darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, nodibinājums “Centrs Dardedze” sadarbībā ar Labklājības ministriju ir iesaistījies divos Eiropas Komisijas atbalstītos projektos.

BADEV projekta ietvaros nodibinājums “Centrs Dardedze” sadarbosies ar partneriem no Igaunijas un Polijas, lai veicinātu integrētu bērnu aizsardzības sistēmu attīstību un uzlabotu darbu ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, piedāvājot starpinstitūciju sadarbības attīstību kā iespējamo risinājumu un tādējādi nodrošinot bērna interešu ievērošanu. BADEV projekta plānotais norises periods Latvijā ir no 2018. gada februāra līdz 2020. gada janvārim.

Latvijā BADEV projekta ietvaros plānots aktualizēt “Bērna māja” modeļa iespējamo attīstības ceļu Latvijas reģionos. Kopīgi ar 4 krīžu centriem no Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes tiks veikta esošās sadarbības prakses analīze ar Valsts policiju, sociālajiem dienestiem un bāriņtiesu, kā arī tiks kopīgi meklēti risinājumi, kā uzlabot sadarbības shēmu “Bērna māja” modeļa pielāgošanai Krīžu centru darbam.

Latvijā plānotas vairākas kopīgas starptautiskas speciālistu apmācības par starpinstitūciju sadarbību un terapijas metodēm darbā ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem (19 speciālisti). Projekta ietvaros būs apmācības 4 Latvijas reģionu dažādu nozaru speciālistu komandām par sadarbību “Bērna māja” modeļa ietvaros (4 grupas, kopā 60 speciālisti), kā arī apmācības pašvaldību ekspertu grupām par sadarbību seksuālas vardarbības gadījumu izmeklēšanā (5 grupas, kopā 100 speciālisti). Projekta ietvaros tiks apkopota 3 dalībvalstu pieredze par terapeitiskajām metodēm, kas tiek izmantotas darbā ar cietušajiem bērniem, un izveidota kopīga informācijas platforma 3 valodās.

BADEV projekta otrajā gadā Rīgas reģionā sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu pilotprojekta veidā tiks pārbaudīta papildināta sadarbības shēma “Bērna mājas” modeļa ietvaros pirms kriminālprocesa uzsākšanas jeb gadījumos, kad policija nav iesaistīta, bet bērns vai ģimene jau ir nonākuši sociālā dienesta vai bāriņtiesas redzeslokā.

BADEV projekta numurs: 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01.

Projekta aktivitātes

Sadarbības shēma

Apmācību materiāli

Vadlīnijas darbam ar vardarbībā cietušu bērnu

Pirmā ietekmes pušu tikšanās

Otrā ietekmes pušu tikšanās

Izpētes interviju izvērtējums

Pilotprojekta rezultātu novērtējums

Plašāk par BADEV projektu:

projekta koordinatore Laura Ceļmale
tālrunis: +371 67600685
e-pasts: laura.celmale@centrsdardedze.lv.

 BADEV līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC, 2014-2020)

 

Projektu  līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, līguma nr. 2.5.-11-511