Grūti iedomāties bērnu, kurš interneta vidē kādā brīdī nebūtu saskāries ar nevēlamu vai vecumam neatbilstošu saturu.

Tiklīdz bērns patstāvīgi sāk lietot viedierīces un internetu, ir praktiski neiespējami viņu pilnībā pasargāt no dažādiem riskiem. Bet ko mēs varam darīt? Pirms sākat dot bērnam viedierīces patstāvīgai lietošanai, kā arī pēc tam regulāri pārrunājiet šādus drošības jautājumus:

Kāda ir cieņpilna komunikācija tiešsaistē?
No cik gadiem drīkst piereģistrēties dažādos sociālajos tīklos?
Pārliecinieties, ka bērns zina, kā bloķēt kontaktu un ziņot par pārkāpumu.
Kas ir personīgie dati, kurus nedrīkst izpaust, un kāpēc?
Atgādiniet, ka šie paši noteikumi attiecas gan uz mājām, gan skolu un citām vidēm.
Pastāstiet, kas ir pornogrāfija un kāpēc tā nav piemērota bērniem.
Atgādiniet: situācijā, kad bērns redz vai piedzīvo ko apbēdinošu vai satraucošu, viņš vienmēr var jums par to pastāstīt.
Kritiskā domāšana par to, ko lasām un redzam internetā. Ne visi ir tie, par ko uzdodas.
Drošības noteikumi tiešsaistē

Ja atļaujat savam bērnam patstāvīgi izmantot internetu, jums kopīgi jāvienojas par bērna vecumam atbilstošiem drošības noteikumiem, turklāt par tiem regulāri jāatgādina. Tāpat svarīgi iedrošināt bērnu uzdot jautājumus, kliedēt bērna šaubas un paskaidrot noteiktu ierobežojumu iemeslus. Bērnam ir jāzina, ka jūs rūpējaties par viņa drošību un viņš vienmēr var vērsties pie jums mulsuma brīdī vai tad, kad jūtas apdraudēts.

Izmantojiet ierīces drošības iestatījumus

 • Pirms jūs piešķirat bērnam ierīci ar piekļuvi internetam, jums ir jāaktivizē tajā drošības iestatījumi. To izdarīt ir vienkārši, un tā ir iespējams ierobežot piekļuvi nepiemērotam saturam.

Lietojiet vecāku kontroles programmatūru

 • Lai veicinātu bērnu drošību internetā, jūs viņu lietotajās ierīcēs varat uzinstalēt vecāku kontroles programmatūru (kā Screen Time vai Family Link). Šīs lietotnes sniedz iespēju filtrēt lietoto saturu, kontrolēt lietošanas ilgumu, sekot līdzi bērna darbībām tiešsaistē utt. Protams, līdz brīdim, kad bērns iemācās tās atslēgt, tāpēc svarīgākais tomēr ir uzticēšanās pilnas attiecības.

Galvenie interneta lietošanas principi, kuru ievērošanu vecākiem būtu jāpieskata:

 • Maziem bērniem pieejamam jābūt tikai vecāku izvēlētam pozitīvam un drošam saturam (lietotnēm, spēlēm). Ar laiku jāsāk ņemt vērā bērna priekšlikumi jauna satura izvēlē, bet vecākiem vispirms pašiem ir jāizvērtē ikviens jaunais piedāvājums.
 • Lietotnē “Youtube kids” iespējams atlasīt tikai bērna vecumposmam atbilstošus videoklipus.
 • Videospēļu klasifikācijas sistēma PEGI palīdz veikt apzinātu izvēli pirms spēles pirkšanas saviem bērniem: uz spēles iepakojuma ir norādīts minimālais vecums, kā arī brīdinājumi par riskantu saturu.
 • Interneta lietošanas ilgumam jābūt ierobežotam. Pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem nevajadzētu izmantot datoru un viedtālruni vairāk par divām stundām dienā. Tāpat arī būtu vēlams izvēlēties vienu vai dažas dienas (piemēram, nedēļas nogalē), kad internets netiek lietots. Iespējams, šajā dienā ģimenes plānus var ieteikt bērni?
 • Pirmsskolas vecuma bērniem vajadzētu internetu lietot tikai pieaugušo uzraudzībā. Būtu vēlams saglabāt piekļuvi arī skolas vecuma bērnu datoriem un viedtālruņiem – īpaši sākumskolas gados, kā arī interesēties par bērna darbībām tiešsaistē un apspriest tās. Arī, ja bērns tehnoloģijās orientējas, riskus viņš vēl nevar tik labi paredzēt.
 • Maziem bērniem nevajadzētu atļaut izmantot interneta pārlūkus, sociālos medijus un portālus ar neierobežotu piekļuvi saturam (fotoattēliem, video, tekstiem). Šīs iespējas vecāku uzraudzībā jāievieš pakāpeniski, ievērojot šo pakalpojumu noteiktos vecuma ierobežojumus. Tas dod iespēju izglītot bērnus par drošu interneta lietošanu. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem komunikāciju būtu jāsašaurina līdz personiski pazīstamu draugu lokam, un tie drīkst notikt vienīgi vecāku uzraudzībā.
 • Vecuma ierobežojumi:
  • Pēc noteikumiem “WhatsApp” Eiropas Savienības valstīs drīkst lietot no 16 gadu vecuma. (Jā, realitāte nedaudz atšķiras no noteikumiem, vai ne?)
  • “Instagram”, “Facebook”, “TikTok” un “Snapchat” formāli drīkst lietot no 13 gadu vecuma.
 • Nepieciešams pārrunāt ar bērnu, ka ar privātu informāciju tiešsaistē nedalāmies (uzvārds, dzīvesvietas adrese, ģimenes stāvoklis, finanšu stāvoklis, personas kods, plānotie atvaļinājumi utt.).
 • Bērniem līdz 13 gadu vecumam nevajadzētu dalīties ar savu saturu, bet vecākus bērnus, kuri vēlas dalīties ar video vai fotoattēliem, jāinformē par riskiem, kas saistīti ar savu attēlu vai privātas informācijas publicēšanu.
 • Ja bērns pārsūta citiem attēlus vai video, kurā redzams nepilngadīgais atkailinātā vai seksualizētā veidā, tā klasificējas kā bērna seksuālu izmantošanu saturoša materiāla izplatīšana. No 14 gadu vecuma par to pienākas kriminālatbildība.
 • Jums ir kopīgi jāvienojas, ka ikreiz, kad bērns saskaras ar nepiemērotu saturu vai citu satraucošu materiālu, viņš par to jums pastāstīs. Kad viņš to izdara, būtu jāuzslavē bērns par viņa atklātību, jāpalīdz saprast redzēto bērna vecumam atbilstošā veidā un jāpalīdz no šāda satura turpmāk izvairīties.
 • Vērtīgi padomi par viedtālruņu izmantošanu ģimenē:
  https://drossinternets.lv/lv/materials/download/padomi-vecakiem-viedtalruna-izmantosanai-gimene
 • Obligātā lasāmviela vecākiem, kuri ļauj bērniem lietot sociālos tīklus: https://drossinternets.lv/lv/materials/download/padomi-vecakiem-ja-berns-lieto-socialos-tiklus
 • Apkopojošs materiāls par dažādu sociālo tīklu drošību: https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
Pārrunājiet ar bērnu viņa interneta lietošanas pieredzi
 • Ja bērns ikdienā lieto viedierīces un internetu, šīs tēmas jāietver arī sarunās. Tādā veidā iespējams sekot līdzi bērna pieredzei, uzzināt par bērna interesēm, redzēt, kādu iespaidu uz viņu atstāj darbošanās tiešsaistē, turklāt bērns var arī lepoties ar saviem sasniegumiem (ir svarīgi tos ievērot un novērtēt). Sarunas par interneta lietošanas pieredzi var palīdzēt pamanīt satraucošas situācijas, tostarp tādas, kas saistītas ar bīstamu saturu.
 • Sarunām ar bērnu un interesei par bērna pieredzi ir būtiska loma bērna attīstībā, turklāt tā tiek veicināta arī bērna drošības sajūta. Tuvas un atklātas attiecības ar vecākiem ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pasargā bērnu no jebkura veida vardarbības.
Kā sākt sarunu? (atbilstoši vecumposmam)
Citi Drošsinternets.lv veidoti materiāli, ko paskatīties kopā ar bērniem: