Šeit ir daži padomi, kā izvēlēties bērna pieskatītāju un citus aprūpētājus, kas rūpējas par jūsu bērna drošību.

Nekad neatstājiet savu bērnu tāda cilvēka aprūpē, kurš lieto alkoholu, narkotikas vai ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Alkohols vai narkotiskās vielas pašas par sevi nestimulē seksuālu uzmākšanos, toties tās var izraisīt paškontroles trūkumu, kas savukārt var novest pie izmantošanas un radīt arī daudzus citus būtiskus riskus bērna drošībai un veselībai. Turklāt atrašanās reibumā var novest pie nevērības attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ļauts atrasties bērna tuvumā, vai pat pie bērnu seksuālas izmantošanas apmaiņā pret apreibinošām vielām.

Pirms izvēlaties bērna pieskatītāju (pat tad, ja runa ir par radinieku):

1

noskaidrojiet, kuras ģimenes viņu ir nodarbinājušas iepriekš, kā arī viņu telefona numurus. Piezvaniet bērnu vecākiem, lai uzzinātu, kā viņi vērtē šo pieskatītāju;

2

tiecieties ar kandidātu aci pret aci un iztaujājiet viņu. Pavaicājiet, kā viņš/viņa disciplinē bērnus. Izjautājiet viņu par hipotētiskām situācijām, lai uzzinātu, kā viņš/viņa rīkotos sarežģītā situācijā;

3

sniedziet norādījumus par:

 • ģimenē pieņemtajiem drošības noteikumiem, tostarp par ķermeņa robežu ievērošanu;
 • jūsu izvēlēto pieeju bērnu disciplinēšanas jautājumos;
 • jūsu noteiktajiem ierobežojumiem laika pavadīšanai pie ekrāna, tostarp attiecībā uz televīzijas skatīšanos, viedierīču lietošanu un videospēlēm. Skaidri norādiet, kuras programmas un tīmekļa vietnes jūsu bērni drīkst/nedrīkst izmantot un kuras spēles viņi drīkst/nedrīkst spēlēt. Norādiet, cik ilgu laiku viņi drīkst lietot katru ierīci;
 • nosacījumiem attiecībā uz pieskatītāja draugu apciemojumiem, kā arī elektronisko ierīču (piemēram, telefona, klēpjdatora vai planšetdatora) izmantošanu, pieskatot bērnus.
4

pārbaudiet viņu:

 • ierodoties bez brīdinājuma;
 • apjautājoties bērnam, kas notiek, kad pie viņa ir pieskatītājs un vai viņiem šis cilvēks patīk. Nepatikas gadījumā noskaidrojiet iemeslus. Var gadīties, ka bērns vienkārši labprātāk gribētu pavadīt laiku kopā ar jums, bet pastāv arī iespēja, ka pieskatītājs izturas nolaidīgi, agresīvi vai pārmēru stingri. Nekad neatstājiet savu bērnu kopā ar cilvēku, kurš viņā izraisa diskomfortu!
Par iestādēm, kur uzturas bērns

Mēs aicinām vecākus pavaicāt vadībai, vai pirmsskolā, skolā, sporta organizācijā vai interešu izglītības pulciņā ir skaidri atrunāts – kas tiek darīts, lai jebkāda veida vardarbība pret bērnu nenotiktu, un kāda ir iestādes rīcība, ja tā tomēr notiek?

 • kas tiek darīts, lai veicinātu drošas un cieņpilnas attiecības starp bērniem, personālu un vecākiem,
 • kādas pieejas tiek (un kādas noteikti netiek) izmantotas bērnu disciplinēšanā,
 • kādi ir rīcības algoritmi vardarbības gadījumos bērniem, vecākiem un personālam,
 • kas ir atbildīgie, pie kā par šo tēmu vērsties.

Ir svarīgi, lai ikviena iestāde, kura strādā ar bērniem, būtu šīs tēmas kolektīvā pārrunājusi un iedzīvinājusi, vēlams iesaistot šādu vadlīniju izstrādes procesā organizācijas darbiniekus, bērnus un vecākus. Turklāt šīm vadlīnijām vajadzētu būt nevis tikai “uz papīra”, bet arī praktiski pielietotām – informējot bērnus un vecākus, kā arī ar noteiktu regularitāti tās pārrunājot kolektīvā.

Labā prakse:

“Centrs Dardedze” jau daudzus gadus sadarbojas ar pirmsskolām un sākumskolām, ieviešot Džimbas drošības programmu – painteresējieties, vai Jūsu bērna iestādē darbojas Džimbas aģents?

Pirmsskolām pieejama arī programma “Bērnam drošs un daudzīgs bērnudārzs“, kas monitorē gan bērnu, gan personāla labizjūtu – painteresējieties, vai jūsu dārziņš tai pievienojies?

Tāpat ir vērts painteresēties:

 • Vai darbiniekiem tiek pieprasīta iepriekšējās darbības pārbaude? (Tādējādi var pārliecināties, ka darbiniekam nav sodāmības, sevišķi par dzimumnoziegumiem pret bērniem.)
 • Vai iestādei ir rakstiski noteikumi, kas regulē bērnu piekļuvi internetam, un principi aizsardzībai no kaitējoša tiešsaistes satura?
 • Vai vecāki agrāk ir sūdzējušies par iestādes drošības noteikumu pārkāpumiem? Ja tā, tad kā šīs sūdzības tika atrisinātas?

Lai iegūtu objektīvāku ainu, ir vērts ievākt atsauksmes par šiem jautājumiem arī no citiem vecākiem, kuru bērni šo iestādi apmeklējuši.