VI konference (2015.g.)

2015.gada 26.novembrī “Centrs Dardedze” rīkoja VI ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai “Seksuālā vardarbība pret bērnu attiecas arī uz Tevi”.

Konferences grāmata – kopsavilkums

Laila Rieksta-Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vadītāja – Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā – prezentācija

Mārtiņš Egle, Centrs Dardedze vadītājs – Seksuālās vardarbības pret bērnu izplatība – prezentācija

Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze, prevences daļas vadītāja – Kas var pasargāt bērnus no seksuālas izmantošanas – prezentācija

Erna Petkute, Children Support Center (Lietuva), psihologs un Ieva Daniunaite, Children Support Center (Lietuva), klīniskais psihologs – Valsts programma skolām vardarbības pret bērnu novēršanas jomā: pieredze un izaicinājumi Lietuvā – prezentācija

Indra Gratkovska, Tieslietu ministrija, Krimināltiesību departaments, direktore – Par aktuālajiem likumu grozījumiem, kas skar cietušo kriminālprocesā – prezentācija

Laura Ceļmale, Centrs Dardedze, juriste – Kā “Bērna māja” var palīdzēt īstenot bērnu tiesības situācijās, kad bērns kļuvis par vardarbības upuri vai liecinieku – prezentācija

Beata Vojtkovska, Nobodys Children Foundation (Polija), prevences programmu projektu vadītāja – Kā pasargāt bērnus izglītības iestādēs? “We protect” – vardarbības pret bērnu novēršanas sistēmiskā pieeja Polijā – prezentācija

Maria Keller-Hamela, Nobodys Children Foundation (Polija), viceprezidente, psihologs – Seksuālās vardarbības pret bērnu preventīvie pasākumi – vai un kā mums par to runāt ar bērniem – prezentācija

Maija Katkovska, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs, vadītāja – Seksuāla vardarbība pret bērnu internetā – prezentācija

Laura Davidavičus, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvalde, Prevencijas vadības nodaļa, vecākā inspektore – Valsts policijas pieredze seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā – prezentācija

Sanita Jakuševa, Probācijas dienests, speciāliste darbā ar dzimumnoziedziniekiem – Pedofila profils. Kas tiek darīts ar pedofiliem Latvijā – prezentācija

Jānis Zārdiņš, Valts probācijas dienesta Cēsu teritoriālā struktūrvienība, vadītājs – Starpinstitucionālā sadarbība. Probācijas dienesta īstenotās programmas – prezentācija

Laura Pirsko, Psiholoģijas doktore, KBT psihoterapeite, ģimenes psihoterapeite – Kā vislabāk palīdzēt seksuālajā vardarbībā cietušam bērnam un viņa ģimenei – prezentācija

Irina Frolova, Resursu centrs sievietēm”Marta”, sociālā darbiniece – Seksuālā vardarbība bērnībā. Pieaugušo sieviešu stāsti – prezentācija