Esi atbalstošs,ne vardarbīgs! Pozitīva audzināšana laimīgiem bērniem.

Projekta nosaukums : Esi atbalstošs, ne vardarbīgs! Pozitīva audzināšana laimīgiem bērniem! (Be supportive, not violent! Positive parenting for happy children)

Projekta galvenais uzdevums ir palielināt informētību par miesas un mutisku sodu negatīvo ietekmi  uz bērniem, kā arī veicināt pozitīvu un nevardarbīgu audzināšanu visās vidēs (mājās, skolā vai citās iestādēs).

Projekta mērķi:

1) Veikt pētījumu par nacionālajām programmām un likumiem, kas pastāv Eiropas partnerības valstīs par bērnu miesas sodiem, kā arī veikt  pētījumu par bērnu vardarbības pieredzi mājās, skolā un citās iestādēs, lai iegūtu jaunāku priekšstatu par situāciju Eiropā!

2) Balstoties uz  labas prakses paraugiem pozitīvā audzināšanā Eiropas līmenī, veidot jaunu vecāku izglītības modeli, kas veicinātu pozitīvu  un nevardarbīgu  bērnu audzināšanu, kura pamatā būtu stresa un dusmu kontrolēšana, un bērnu  attieksmju, sasniegumu un spēju identifikāciju,  iespēju došana!

3) Izstrādāt izglītojošus un informatīvus materiālus gan bērniem, gan vecākiem, skolotājiem un citiem kam rūp bērnu tiesības,  par negatīvo vardarbības ietekm un esošo pieejamo palīdzību cietušo bērnu aizsardzībai.

4) Organizēt izpratnes veicinošus seminārus profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, valsts un starptautiskās konferences vecākiem, profesionāļiem un sabiedrībai, lai veicinātu sapratni par atbildību un pareizas rīcības veidiem.

Projektā iesaistītās valstis: Rumānija, Spānija, Polija, Itālija, Zviedrija, Latvija

Izstrādādātie materiāli:

Informatīvais ziņojums par projektu Nr.1

Informatīvais ziņojums par projektu Nr. 2

Informatīvais ziņojums par projektu Nr. 3

Informatīvais ziņojums par projektu Nr. 4

Aicinājums vecākiem uz apmācībām

Apmacību programma vecākiem “Esi atbalstošs nevis vardarbigs” (.pdf)

Apmacību programma vecākiem “Esi atbalstošs nevis vardarbigs” (.doc)

Analītisks pētījums par vispārējo situāciju par vardarbības pret bērniem problēmu Eiropā – Rumānijā, Spānijā, Polijā, Zviedrijā, Itālijā un Latvijā. Bērnu un vecāku priekšstati un attieksme pret vardarbību. Normatīvie akti, nacionālās programmas un labā prakse. 2012.gads (angļu valodā)(.doc) (lejupielādēt)

Informatīvs projekta izdales materiāls: