Vecākiem

Daba veido cilvēku deviņus mēnešus. Tālāk cilvēku veido cilvēks, tas ir, vecāki. Atbildība ir milzīga. No vienas puses, bērns izaug, audzini vai neaudzini, no otras puses, vecāki nosaka, kāda būs viņa pasaules uztvere, līdz ar to — liktenis. Tieši vecāki ieņem vislielāko lomu bērna uztveres veidošanā.

Konsultācijas

Piedāvājam konsultācijas un atbalstu, kad trūkst padoma, kā rīkoties kādā situācijā vai vienkārši vēlaties veidot labākas attiecības ar savu bērnu. Mūsu darbinieki ir īpaši specializējušies vardarbības pret bērnu jautājumos un regulāri papildina savas zināšanas pie starptautiski atzītiem ekspertiem un profesionāļiem.

Apmācības

Vecākiem
Notiek pieteikšanās. Nodarbības sāksim 2022. gada 1. februārī
Vecākiem
Notiek pieteikšanās. Nodarbības sāksim 2022. gada 9. februārī
Vecākiem
Atvērtā grupa vecākiem, kuri audzina bērniņu 0-2 gadu vecumā. Var pievienoties jebkurā nodarbībā ar Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu.
Vecākiem
Grupa tētiem, kam ir regulāra saskare ar ar bērnu/iem. Pirmā nodarbība 2022. gada 5. martā.
Vecākiem
Pašlaik apmācību kurss epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ netiek organizēts
Vecākiem
Pašlaik apmācību kurss epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ netiek organizēts