III konference (2012.g.)

Nodibinājums “Centrs Dardedze” 2012.gada 29.novembrī rīkoja III ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai „Bērna aizsardzība sistēmu mijiedarbībā”. ProgrammaKonferences grāmata.

Agnese Sladzevska – Nodibinājuma ” Centra Dardedze” valdes priekšsēdētāja. Centrs Dardedze: pieredze un izaicinājumiPrezentācija.

Aivita Putniņa – LU docente, sociālantropoloģe. Bērnu aizsardzības sistēmu mijiedarbības problemātikaPrezentācija.

Indra Gratkovska – TM Krimināltiesību departaments, direktore. Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā saistībā ar ES direktīvas ieviešanuPrezentācija.

Ilze Dzenovska – PROVIDUS pētniece. Atjaunojošā taisnīguma filozofija un vērtības – ES perspektīva. Prezentācija.

Robija Adlere – Tapija – EMDRIA, psiholoģe, institūta koordinatore (ASV) Psiholoģe Robija Adlere – Tapija (Robbie Adler-Tapia) ar klientiem strādā jau 25 gadus. Visu pasaules bērnu aizsardzība un izglītošanaPrezentācija.

Židre Arlauskaite – Paramos vaikams centras, programmas „Nākamais solis” vadītāja (Lietuva). Programmas Nākamais solis sociālemocionālo prasmju apguvē bērniem realizācijaPrezentācijaPrezentācija eng.

Laura Ceļmale, Centrs Dardedze, juriste 2003. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultāti. Seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanas prakse LatvijāPrezentācija.

Evita Lipe, Valsts Policijas koledžas Humanitārā katedra, vadītāja Kopš 2005. gada Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītāja un psiholoģijas lektore, specializācija – juridiskā un izmeklēšanas psiholoģija. Cietušo bērnu retraumatizācija starpinstitucionālajā sistēmāPrezentācija.

Dagnija Bērziņa, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, tiesu medicīnas eksperte Dagnija Bērziņa, kā tiesu medicīnas eksperte, piedalījusies zinātniskos forumos un konferencēs Vācijā, Austrijā, Čehijā, Krievijā un citur. Tiesu medicīniskās ekspertīzes problēmātikaPrezentācija.

Raitis Eglītis, VBTAI, referents-psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas referents – psihologs. Kurš vainojams bērnu seksuālā izmantošanā internetā? 

Viktorija Maškanceva, Ludzas novada Sociālais dienests, psiholoģe. Mātes pagātnes traumatiskie notikumi, traumas simptomi un sākumskolas vecuma bērnu uzvedības īpatnībasPrezentācija.

Inese Granta, Dzirciema speciālā internātpamatskola, psiholoģe Dzirciema speciālās internātpamatskolas psihologs. Emociju attīstības programma (10-12 gadu veciem bērniem ar vieglu garīgo atpalicību) – vardarbības intervences programmas sastāvdaļaPrezentācija.

Sandra Nikolajeva, Viesītes novada pašvaldība, sociālā darbiniece Sociālā darbiniece. Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs – izaicinājumi un sasniegumiPrezentācija.

Zane Linde-Ozola, LU, zinātniskā asistente Latvijas Universitātes (LU) Bioētikas un biodrošības centra zinātniskā asistente. Pētījums Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējumsPrezentācija.

Gunta Ozola, Limbažu slimnīca, galvenā ārste, ģimenes ārste Ģimenes ārste Gunta Ozola beigusi Rīgas medicīnas institūtu 1979.gadā, iegūstot ārsta kvalifikāciju. Darba pieredze ārsta darbā ir 33 gadi. Strādājusi kā pediatrs, bet kopš 2000. gada kā ģimenes ārsts. Gunta Ozola ir arī Limbažu slimnīcas valdes locekle. Mediķu iesaistes iespējas vardarbības pret bērniem novēršanā, Limbažu pieredze. 

Aelita Ziemele, Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, vadītāja Augstākā izglītība pedagoģijā. Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja no 2001. gada. No 2002. gada centrs veic vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju valsts programmā. Vairāku SIF projektu vadītāja. Vardarbībā ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. ModelisPrezentācija.

Kristīne Dūdiņa, Latvijas Vecāku forums, ww.berniemdraudzigs.lv, redaktore. Bērns izglītības sistēmā – problēmas un risinājumi no vecāku skatu punktaPrezentācija.

Ramune Anspoka, Juta Bumbiere, Daina Dziļuma, Marija Morozova, Kristīne Jozauska, Ilze Bartkeviča, Dace Miškina, Laura Kornete-Januševičiene Centrs Dardedze, speciālisti. Resursi informatīvi izglītojošu un atbalsta pasākumu vecākiem nodrošināšanaiPrezentācija.

Ilze Zariņa. Dardedzē koordinē programmu “Drosme draudzēties”. Foruma teātra metodes izmantošana vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai. Prezentācija.