Pētījumi un statistika

Šajā sadaļā apkopoti pētījumi un dati bērnu drošības un vardarbības pret bērnu jomā:

2023:

  • Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli un noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem 2022. gadā.

2022:

2021:

2020:

2019:

2017:

2016:

2015:

2014:

  • Vīrieši par tēva lomu, izaicinājumiem un gaidām – pētījums ar mēŗki noskaidrot vīriešu un specifiski – tēvu – pieņēmumus, attieksmi un izturēšanos, kas saistīta ar tēva lomu. Noskaidrot galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras tēvi, pildot tēva lomu. 2014.

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2005:

2004: